KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

DSC_0490[1]Khai giảng năm học 2016-2017 đánh dấu một sự kiện khởi đầu một năm học mới với nhiều kế hoạch và dự định sẽ thực hiện. Để bám sát các chỉ tiêu thực hiện các ban ngành, tổ chức đoàn thể có thể tải kế hoạch tại đây.

KH THCS TÂN LẬP 16-17