HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

anh du gio

Bắt đầu từ học kì II, năm học 2016-2017 giáo viên các bộ môn thực hiện việc đánh giá rút kinh nghiệm giờ dạy theo hướng dẫn số 1282/SGDĐT-GDPT, ngày 04/10/2016. thay thế cho hướng dẫn số 10227/THPT, ngày 11/9/2001 của Bộ GDĐT). giáo viên tải hướng dẫn tại đây.

1282-MINH_CHUNG_CHO_CAC_TIEU_CHI_DANH_GIA_GIO_DAY 1282-_huong_dan_danh_gia_xep_loai_gio_day_2016_2017