NGOẠI KHÓA PHỔ BIẾN GDPL

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, nhằm nâng cao ý thức thực hiện nội quy nhà trường và những quy định của pháp luật, đặc biệt để giáo dục học sinh ý thức phòng chống bạo lực học đường, bài trừ tảo hôn và nói không với các tệ nạn xã hội. Chiều ngày 09 tháng  04 năm 2019 Trường TH&THCS Tân Lập tổ chức buổi ngoại khóa Phổ biến GDPL với sự có mặt của hơn 600 em em học sinh từ khối lớp 5 đến khối lớp 9 và cùng vời toàn thể CB,GV,NV của nhà trường.

Không chỉ giáo dục trong các tiết giảng dạy, tích hợp liên môn, nhà trường còn thuyền xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa, nói chuyện với các em theo chuyên đề, đồng thời xây dựng kênh thông tin liên lạc với Hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương để phối hợp giáo dục học sinh.

Trong những năm qua nhờ làm tốt công tác này mà việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của nhà trường đã đạt được một số hiệu quả nhất định.

Một số hình ảnh của buổi ngoại khóa tuyên truyền giáo dục pháp luật của nhà trường.