NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2018-2019

Hoà trong không khí cả nước tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6, sáng ngày 22/04/2019 trường TH&THCS Tân Lập tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2019 với chủ đề “ Đọc sách cho ngày mai”.

Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Dưới dây là một số hình ảnh ngày hội đọc sách củaTrường TH&THCS Tân Lập