GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

Trong giai đoạn hiện nay, khi đời sống xã hội có nhiều thay đổi, thanh niên, học sinh đang trải qua nhiều biến động tích cực lẫn tiêu cực. Với mặt trái của  kinh tế thị trường và sự bùng nổ thông tin, với nhiều thông tin thiếu lành mạnh đang tác động đến đời sống làm cho thế hệ trẻ có nhiều biểu hiện nhận thức lệch lạc và sống xa rời các giá trị đạo đức truyền thống. Bên cạnh nguyên nhân khách quan như mặt trái của kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập quốc tế, theo các chuyên gia giáo dục, nguyên nhân sâu xa là do các em thiếu kỹ năng sống( KNS). Các em chưa bao giờ được dạy cách đương đầu với các khó khăn trong cuộc sống , bởi vậy các em dễ bị lôi cuốn vào những cái xấu, lối sống thực dụng, đua đòi, không đủ bản lĩnh nói “ không” với cái xấu. Các em không được dạy để hiểu về giá trị của cuộc sống và những KNS.
Bởi vậy GDKNS cho học sinh THCS là một trong những nội dung giáo dục quan trọng, có được KNS sẽ giúp các em học sinh tự tin bước vào cuộc sống tương lai. Tăng cường rèn luyện KNS cho học sinh chính là nâng chất lượng nguồn lực đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay.
Thấy được sự cần thiết, cấp bách của việc GDKNS cho học sinh, Ban giám hiệu  trường THCS Tân Lập, xác định được nội dung, biện pháp trong công tác quản lý GDKNS để định hướng cho các lực lượng giáo dục trong nhà trường nâng cao chất lượng dạy các em cách sống, cách tu dưỡng, cách rèn luyện đạo đức để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Sau đây là một số biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường. Đó là nâng cao nhận thức của các lực lượng giáo dục về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động GDKNS cho học sinh THCS.  Phát huy vai trò của Hiệu trưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDKNS cho học sinh trong nhà  trường. Phát huy vai trò chủ thể các lực lượng sư phạm trong GDKNS cho học sinh THCS.Chủ yếu gồm đội ngũ thầy cô giáo (giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm), cán bộ đoàn thể trường học. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục gia đình – nhà trường – xã hội. Đặc biệt  chú trọng vai trò của gia đình trong công tác GDKNS.
Để làm tốt công tác giáo dục kĩ năng sống cho HS trong nhà trường, trong năm học 2016 – 2017, trường  THCS Tân Lập  đã và đang có các hoạt động giáo dục tích cực trong việc hình thành cho HS kĩ năng sống không chỉ thông qua hình thức tích hợp trong các môn học có tiềm năng mà còn tích hợp thông qua nhiều hình thức khác nhau trong nhà trường: Hoạt động Đoàn, Đội gắn liền với các phong trào thi đua, trong các buổi hoạt động ngoại khóa… Vừa qua vào ngày 5 tháng 5 năm 2017 trường THCS Tân Lập đã tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống cho HS với sự tham gia của hơn 300 HS toàn trường cùng toàn thể các thầy cô giáo. Buổi  hoạt động ngoại khóa đã có tác động không nhỏ đến tư tưởng,tình cảm, hành động  của  các thầy cô giáo và các em học sinh  toàn trường.

Một số hình ảnh buổi ngoại khóa:

DSC_0023[1]DSC_0024[1] DSC_0025[1] DSC_0026[1] DSC_0028[1] DSC_0029[1]