GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 9

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, trường THCS Tân Lập đã tổ chức buổi chuyên đề Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 chủ đề 2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG

+ Người thực hiện báo cáo chuyên đề: Bác Hà Ngọc Quý – Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập – Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:

Kiến thức: Biết được một số  thông tin cơ bản về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương.

Kĩ năng: Kể ra được một số nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế phổ biến ở địa phương.

TRỌNG TÂM CHỦ ĐỀ: Quan tâm đến những lĩnh vực lao động nghề nghiệp cần phát triển.

Giúp  học  sinh  hiểu được hướng phát triển kinh tế –  xã  hội  của  địa  phương, huyện, rồi đến tỉnh và phương hướng chung của đất nước.

Một số hình ảnh:

DSC_0067 IMG_20171107_225703 IMG_20171107_225746 IMG_20171107_225647 IMG_20171107_225622 IMG_0043 IMG_0020 IMG_0025 IMG_0041