KH chuẩn bị Tổng kết và công bố QĐ trường chuẩn Quốc gia

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH &THCS

 TÂN LẬP

 

Số: 61/KH-TL

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

         Tân Lập, ngày 19 tháng 6  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ tổng kết năm học 20192020 và đón nhận Bằng công nhận

Trường Tiểu và THCS Tân Lập đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường Tiểu học và THCS Tân Lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019- 2020 của trường Tiểu học và THCS Tân Lập  đã được UBND xã Tân Lập và Phòng GD&ĐT Mộc Châu phê duyệt;

Căn cứ điều kiện nhà trường và tình hình thực tế của địa phương,

Trường TH và THCS Tân Lập xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020 và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1, cụ thể như sau:

 1.  Mục đích, yêu cầu
 2. Mục đích

Tuyên truyền công tác xây dựng trường TH và THCS Tân Lập đạt chuẩn Quốc gia đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Tân Lập.

Nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh trong công tác xã hội hóa giáo dục góp phần vào quá trình duy trì hoạt động của trường TH và THCS Tân Lập đạt chuẩn Quốc gia trong những năm tiếp theo.

 1. Yêu cầu

Tổ chức buổi Lễ phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống nhà trường đến với học sinh, giáo viên, nhân dân trên địa bàn xã Tân Lập.

 1. Nội dung kế hoạch
 2. Thời gian: Dự kiến 15 giờ ngày 18/7/2020.
 3. Địa điểm: TH và THCS Tân Lập.
 4. Thành phần tham dự

3.1. Thành phần triệu tập: cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường (65 đồng chí) và tất cả các học sinh đang học tập tại Trung tâm trường (795 HS).

3.2. Đại biểu mời: Dự kiến 95người. (Đại biểu Huyện, PGD, xã, các bản TK; Các doanh nghiệp, các đơn vị trường trên địa bàn; CBQL, GV đã công tác tại trường 4 năm trở lại)

 1. Tiến trình buổi lễ

– Văn nghệ chào mừng;

– Chào cờ;

– Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu;

– Báo cáo tổng kết năm học và kết quả quá trình xây dựng trường TH và THCS Tân Lập đạt chuẩn quốc gia;

– Công bố quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường TH và THCS Tân Lập đạt chuẩn Quốc gia năm học 2019-2020;

– Đại biểu phát biểu;

– Công tác thi đua, khen thưởng;

– Bế mạc.

III. Kinh phí tổ chức

– Chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị năm 2020.

– Vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh.

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Nhiệm vụ của cấp ủy, BGH

– Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể  cho các thành viên, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tổng kết năm học và đón Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, năm học 2019-2020; báo cáo kết quả công tác chuẩn bị với Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Phòng GD&ĐT Mộc Châu, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Lập.

– Chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất; tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp; xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng; chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện về cơ sở vật chất; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh để tổ chức thành công Lễ tổng kết năm học và đón Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, năm học 2019-2020.

– Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức Lễ tổng kết năm học và đón Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, năm học 2019-2020 của nhà trường đảm bảo đúng thời gian, nội dung, yêu cầu.

 1. Nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể, GV, NV

– Đối với BCH Công đoàn: Tham mưu, phối hợp cùng nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung công việc; cùng Phó hiệu trưởng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác trang trí, khánh tiết, chuẩn bị loa đài, bàn ghế, phông rạp, tiếp khách cùng mọi điều kiện cơ sở vật chất khác trong Lễ tổng kết năm học và đón Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, năm học 2019-2020.

– Chi đoàn, TPT đội, GV, NV: Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm góp phần vào thành công của Lễ tổng kết năm học 2019-2020 và đón Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

 1. Nhiệm vụ của các tiểu ban

3.1. Tiểu ban nội dung

– Xây dựng báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia và báo cáo tổng kết năm học 2019-2020;

– Xây dựng chương trình buổi lễ;

– Điều hành buổi lễ;

– Làm giấy mời;

– Lập danh sách đại biểu.

3.2. Tiểu ban CSVC, khánh tiết

– Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ theo yêu cầu của ban tổ chức;

– Tổ chức treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, trang trí kỳ đài, bố trí, sắp xếp các vị trí chỗ ngồi đảm bảo khoa học, hiệu quả;

– Chuẩn bị tăng âm loa đài.

3.3. Tiểu ban Văn nghệ

– Tập luyện chương trình văn nghệ chào mừng: 07 tiết mục.

– Chuẩn bị trang phục biểu diễn

3.4. Tiểu ban lễ tân

– Gửi giấy mời;

– Mua hoa trang trí ở bục, bàn đại biểu ;

– Chuẩn bị nước uống, tiếp tân ;

– Hướng dẫn đại biểu, khách mời ngồi đúng vị trí;

– Chuẩn bị, sắp xếp bàn ghế;

– Chuẩn bị khay, phần thưởng phục vụ công tác trao bằng, khen thưởng.

3.5. Tiểu ban an ninh

– Quy định chỗ để xe máy, xe đạp của HS, GV, NV;

– Hướng dẫn khách để xe đúng nơi quy định;

– Bảo vệ chu đáo tránh mất mát, lộn xộn.

 1. Tiến độ thực hiện

– Thời gian xây dựng kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch, làm công tác chuẩn bị từ ngày 20/6/2020; Thời gian hoàn thành mọi công tác chuẩn bị 10/7/2020.

– Ngày 15/7/2020 tổng duyệt chương trình.

– Tổ chức Lễ tổng kết năm học và đón Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, năm học 2019-2020 vào hồi 15 giờ ngày 18/7/2020.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020 và đón Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 của Trường Tiểu và THCS Tân Lập. Nhà trường kính mong được đón nhận sự chỉ đạo, giúp đỡ của thường trực Huyện uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Phòng GD&ĐT Mộc Châu; các tổ chức đoàn thể, phòng, ban chuyên môn của huyện; Chính quyền và các đoàn thể địa phương trên địa bàn trường đóng; sự đồng tình ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và PHHS để nhà trường thực hiện được kế hoạch tổ chức buổi Lễ theo đúng mục đích đã đề ra./

Nơi nhận:

– UBND huyện Mộc Châu;

– UBND xã Tân Lập;

Phòng GD&ĐT huyện;

– Phòng nội vụ huyện;

– Hội khuyến học huyện;

– LĐLĐ huyện;

– Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;

– Ban đại diện CMHS;

– Lưu: VT.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy