Kế hoạch tuần 7 – Học chương trình tuần 4 (từ 28/9 đến 03/10)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 7  (Từ 28/9/2020 – 03/10/2020)

Học chương trình tuần 4

Lớp 4B, 8A trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

28/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 4.

– Kiểm tra hồ sơ PCGD xã Tân Lập tại Mộc Châu

– Buổi chiều kiểm tra khảo sát chất lượng HS THCS.

– Khối THCS nộp PPCT; lập DS đội tuyển thi HS giỏi

– đ/c Hờ Dê, GVCN

– GV,HS

– đ/c Thúy, Thắng, Tuân

– GV THCS

 

– đ/c Thắng, GV THCS

 
Thứ 3

29/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 4

– Khối Tiểu học dạy BDPĐ HS buổi chiều.

– Buổi chiều kiểm tra khảo sát chất lượng HS THCS.

– Tổng hợp nộp minh chứng, báo cáo thẩm định tiêu chí phụ lục 5, 14 (Về GD) của xã Tân Lập.

– 17 h họp HĐGD.

– GVCN

– GV,HS

– đ/c Loan, GV

– đ/c Thắng, GV THCS

– đ/c Thúy

 

 

– BGH, GVNV

 
Thứ 4

30/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 4- – Họp BĐD CM HS (Năm 2019 – 2020)

GVCN

 

– GV,HS

– BGH, GV

 
Thứ 5

01/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 4- – Họp BĐD CM HS (Năm 2019 – 2020)

– Khối Tiểu học dạy BDPĐ HS buổi chiều.

GVCN

– GV,HS

– BGH, GV

– đ/c Loan, GV

 
Thứ 6

02/10/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 4

– Buổi chiều Hội nghị CBVC năm học 2020 – 2021

– GV, HS.

–  GV, HS.

– BGH,GVNV

 

Thứ 7

03/10/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 4

– Khối TH sinh hoạt CM tại TT BDCT huyện

– GV, HS.

–  GV, HS.

– BGH, GV khối 1

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 07.

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện chuyên môn.

Đ/c Thắng chỉ đạo nghiêm túc việc kiểm tra khảo sát HS THCS, lập DS đăng ký thi HS giỏi; thu nộp PPCT của GV. Điều chỉnh phân công GV trong thời gian đ/c Nguyễn Sự đi học.

GV các bộ môn THCS lựa chọn, đăng ký HS thi HS giỏi. Nộp PPCT theo KH của PGD.

GV khối 1 chuẩn bị bài và giảng thực hành, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong buổi SHCM.

Đ/c Bằng kiểm tra đôn đốc việc tập luyện chương trình tham gia ngày hội VH thể thao. Kiểm tra lại việc giao CSVC các điểm trường.

KH năm học đã chuyển đến các cấp học, các đ/c nghiên cứu, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt, chuẩn bị ý kiến tham luận trong hội nghị viên chức.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường. Tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước; Thực hiện các quy định về ATGT và các quy định của pháp luật./.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy