Kế hoạch tuần 42 (Từ 29/6 đến 04/7/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 42

 (Từ 29/6 – 04/7/2020)

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
– Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học.

Khối THCS kiểm tra học kỳ, chấm điểm, hoàn thiện báo cáo, các hồ sơ.

– Khối Tiểu học học CT tuần 28

– Tự học tự bồi dưỡng các chuyên đề, modun.

– Giáo viên đi tập huấn dạy lớp 1

– Thực hiện cuộc thi tìm hiểu Lịch sử đảng bộ huyện Mộc Châu.

– Tập luyện chương trình văn nghệ

– Giám sát công trình sửa chữa

– Vệ sinh trường lớp

–   CBGV NV HS

 

–          Đ/c Thắng, GV và HS THCS

 

 

 

–          GV, HS

–          CBQL,GV

 

–         đ/c Loan, GV

–          CBQL, GV, NV, HS

 

– đ/c Bùi Tứ, đội VN

–   đ/c Bằng

–    GV, HS

Thứ 2

29/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Khối THCS thi Ngữ Văn, Tiếng Anh.

– Vệ sinh trường lớp.

– Chiều họp chi bộ, họp Hội đồng

–   GV, HS

 

–   đ/c Thắng, GV, HS

 

–    GV, HS

 

–         CBGV,NV

Thứ 3

30/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Khối THCS thi môn Toán

– 9h20 ngoại khóa An toàn giao thông.

– 10 h ngoại khóa tuyên truyền về phòng chống bệnh dại

– Vệ sinh trường lớp.

–  GV, HS

 

–   đ/c Thắng, GV, HS

– Công an huyện, GV, HS

– đ/c N Hải, HS

 

 

Thứ 4

01/7/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Khối THCS thi  Vật Lý, Địa Lý; Chiều chấm điểm

– Kiểm tra lại hồ sơ sáng kiến

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– đ/c Thắng, GV, HS

 

– BGH

–    GV, HS

Thứ 5

02/7/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Khối THCS thi  GDCD, Lịch Sử; Chiều chấm điểm

– Nộp hồ sơ sáng kiến

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– đ/c Thắng, GV, HS

– đ/c Bằng

– đ/c Loan, K trưởng

–          GV, HS

Thứ 6

03/7/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

–  Khối THCS thi  Hóa học, Sinh học; Chiều chấm điểm

– Tổng vệ sinh trường lớp TH

–   GV, HS

 

– đ/c Thắng, GV, HS

 

–    GV, HS

Thứ 7

04/7/2020

–  Khối THCS chấm điểm, tổng hợp báo cáo

 

– đ/c Thắng, GV  THCS

 

Các cấp học tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số HS; thực hiện chương trình học.

Đ/c Phạm Thắng chỉ đạo GV khối THCS thực hiện thi học kỳ II đối với khối 9 và các khối lớp.

CBGV toàn trường tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng theo từng cấp học; thực hiện bồi dưỡng GV khối I năm học 2020 – 2021 (Thống nhất học trực tuyến theo KH của ngành GD đối với từng môn học.). Chủ động và thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra đánh giá HK II các môn học đối với THCS.

đ/c Loan phụ trách nhóm GV đi tập huấn tại Sơn La

Đ/c Bằng, đ/c Nguyễn Hải phối hợp cùng công an huyện để tổ chức tuyên truyền về ATGT; tổ chức ngoại khóa phòng chống bệnh dại từ 9 h 20 ngày 30/6.

Đ/c Tường Bằng tiếp tục phối hợp cùng UBND xã giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm; Thực hiện báo cáo hàng tuần về số lượng GVHS tham gia cuộc thi tìm hiểu Lịch sử đảng bộ huyện Mộc Châu. Thực hiện các nội dung báo cáo theo quy định.

GVCN chỉ đạo HS thực hiện công tác vệ sinh, chăm sóc cây và hoa; duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Nhắc nhở HS không đi tắm ở ao hồ, sông suổi đề phòng tai nạn đuối nước.

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy