Kế hoạch tuần 41 (Từ 22 đến 28/6/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 41

 (Từ 22/6 – 28/6/2020)

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
– Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học.

Khối 9 ôn tập, kiểm tra các môn học

Khối 6-8 học CT tuần 29 – Ôn tập

Khối 1-5 học CT tuần 27

– Kiểm tra các môn học khối 9 (Trừ Toán, Văn, Ngoại ngữ)

– Ra đề thi các môn theo quy định khối TH.

– Tự học tự bồi dưỡng các chuyên đề, modun

– Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm

– Thực hiện cuộc thi tìm hiểu Lịch sử đảng bộ huyện Mộc Châu

– Giám sát công trình sửa chữa

– Vệ sinh trường lớp

–   CBGV NV HS

 

 

 

 

 

– đ/c Thắng

 

– đ/c Loan, K trưởng

 

CBQL, GV

 

– Hội đồng sáng kiến

– CBGVNV và HS

 

–   đ/c Bằng

–    GV, HS

Thứ 2

22/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Khối 9 thi Vật lý, Địa lý

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–   đ/c Thắng, GV, HS

Thứ 3

23/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– GVTH ra đề thi

– Khối 9 thi Lịch Sử, GDCD

– Học BD trực tuyến lớp 1

– Dự hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng năng lực QL cho CB làm công tác BVCS trẻ em…

– Tập Huấn chuyên đề 2,4 về công tác phòng chống ma túy học đường

– Vệ sinh trường lớp.

–  GV, HS

 

– đ/c Loan, K trưởng.

– đ/c Thắng, GV, HS

– CNQL, GV L1

– đ/c Bằng, N Hải

 

 

– đ/c Phạm Thúy

 

– GV, HS

Thứ 4

24/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– GVTH ra đề thi

– Khối 9 thi Sinh, Hóa

– Xét GV luân chuyển, biệt phái

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– đ/c Loan, K trưởng.

– đ/c Thắng, GV, HS

– Tập thể lãnh đạo NT

–    GV, HS

Thứ 5

25/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Khối 9 thi Công nghệ, Thể dục, Nhạc

– Duyệt đề thi khối TH

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– đ/c Thắng, GV, HS

 

– đ/c Loan, K trưởng

–          GV, HS

Thứ 6

26/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Khối 9 thi Công nghệ, Thể dục, Nhạc.

– Họp đánh giá sáng kiến kinh nghiệm.

– Tổng vệ sinh trường lớp TH

–   GV, HS

 

– đ/c Thắng, GV, HS

 

– đ/c Thúy, HĐ sáng kiến NT

–    GV, HS

Thứ 7

27/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Tổng vệ sinh trường lớp THCS

–   GV, HS

 

–   GV, HS

28/62020 –          Nhận đề thi khối 9 tại PGD –   đ/c Phạm Quốc Thắng

Các cấp học tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số HS; thực hiện chương trình học.

Đ/c Phạm Thắng chỉ đạo GV khối THCS thực hiện các nội dung ôn tập đối với HS khối các khối 6 – 8; tổ chức cho GV học tập quy chế thi; tổ chức thi  đối với khối 9.

CBGV toàn trường tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng theo từng cấp học; thực hiện bồi dưỡng GV khối I năm học 2020 – 2021 (Thống nhất học trực tuyến theo KH của ngành GD đối với từng môn học.)

Khối TH hoàn thành việc ra đề thi Toán, Tiếng Việt, Ngoại Ngữ.

Thực hiện tham gia các nội dung tập huấn ngày 23/6 do PGD, UBND huyện tổ chức.

GV nộp các hồ sơ xin chuyển công tác; Thực hiện xét GV luân chuyển, biệt phái theo KH của phòng Nội vụ.

Đ/c Tường Bằng tiếp tục phối hợp cùng UBND xã giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm; Thực hiện báo cáo hàng tuần về số lượng GVHS tham gia cuộc thi tìm hiểu Lịch sử đảng bộ huyện Mộc Châu.

GVCN chỉ đạo HS thực hiện công tác vệ sinh, chăm sóc cây và hoa; duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Nhắc nhở HS không đi tắm ở ao hồ, sông suổi đề phòng tai nạn đuối nước.

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy