Kế hoạch tuần 39 (Từ 08/6 đến 13/6/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 39

 (Từ 08/6 – 13/6/2020)

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
– Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học.

Khối 9 học CT tuần 28

Khối 6-8 học CT tuần 27

Khối 1-5 học CT tuần 25

(khối Tiểu học học cả ngày thứ 2,3,5; Lớp 1 học cả ngày)

-Tuyên truyền vận động HS đi học.

– XD KH BDTX năm 2020 – 2021.

– GV hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm

– Cập nhật hồ  sơ viên chức trên phần mềm.

– Giám sát công trình sửa chữa

– Vệ sinh trường lớp

– Xây bờ xung quanh cây xanh điểm trường Tiểu học

–   CBGV NV HS

 

 

 

 

 

– BGH, GV..

– Đ/c Thắng, Loan

– CBGV đã đăng ký

 

– CBGVNV

 

–   đ/c Bằng

–    GV, HS

–    đ/c Bằng (Thuê thợ)

Thứ 2

08/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Các tổ nộp KH BDTX

– Báo cáo rà soát lớp học (điểm trường) không sử dụng.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– Đ/c Thắng, Loan

– đ/c Thúy, Bằng

 

–   GV, HS

Thứ 3

09/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Gặp gỡ phụ huynh HS lớp 8 C.

– tham gia họp tiếp xúc cử tri

– Vệ sinh trường lớp; đổ đất bổ sung vào bồn các cây xanh.

–   GV, HS

 

– đ/c Thắng.

– đ/c Thúy

– GV, HS

Thứ 4

10/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    GV, HS

Thứ 5

11/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Kiểm tra hồ sơ khối TH

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– đ/c Đỗ Loan

–    GV,HS

Thứ 6

12/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Kiểm tra hồ sơ khối TH

– Vệ sinh trường lớp

–   GV, HS

– đ/c Đỗ Loan

–    GV, HS

Thứ 7

13/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–   GV, HS

 

Các cấp học tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số HS; thực hiện chương trình học.

Đ/c Loan, Thắng tổng hợp và XD KH BDTX năm học 2020 – 2021.

Các tổ đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trước ngày 15/6/2020

CBGVNV hoàn thành kê khai thông tin hồ sơ viên chức trên phần mềm quản lý cán bộ viên chức.

GVCN chỉ đạo HS thực hiện công tác vệ sinh, duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đ/c Tường Bằng tiếp tục phối hợp cùng UBND xã giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm; chỉ đạo lao động đổ đất bổ sung xung quanh các cây xanh./

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy