Kế hoạch tuần 21 (Học chương trình tuần 18 từ 04 đến 09/01/2021)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 21 (Từ 04/01/2021 – 09/01/2021)

Học chương trình tuần 18

Lớp 2B, 8A trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

04/01/2021

 – Chào cờ; Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 18.

– Ôn tập, kiểm tra học ki 1 (TH).

– Đưa HS đi thi HS giỏi.

 

– GV  nộp bản mềm đề kiểm tra HKI năm học 2020-2021 (THCS).

– Phân công chuyên môn HK II (THCS)

* Buổi chiều:

– Họp chi bộ, họp hội đồng giáo dục, công khai thu – chi ngân sách 2021

– đ/c  Hờ Dê, GV, HS

– GV, HS

– GV, HS

– đ/c Ng Cường,    P Nhung

– đ/c P Thắng

 

– đ/c P Thắng

 

– CBGVNV

 
Thứ 3

05/01/2021

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 18.

– Kiểm tra cuối học kỳ I.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng và phụ đạo HS (TH)

– Chấm bài kiểm tra, nhập kết quả hạnh kiểm trên CSDL (THCS).

– Hoàn thiện hồ sơ thu – chi quỹ Hội

– GVCN

– GV,HS

– GV , HS

 

– GV, HS

– đ/c P Thắng, GV THCS

– đ/c Thúy, Lê Mai, thủ quỹ.

 
Thứ 4

06/01/2021

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 18.

– Kiểm tra cuối học kỳ I.

* Buổi chiều:

– Chấm bài kiểm tra;

 

– Nhập kết quả hạnh kiểm trên CSDL (THCS)

– GVCN

– GV,HS

– GV , HS

 

– đ/c Thắng, Đỗ Loan, GV

– GV THCS

 
Thứ 5

07/01/2021

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 18.

– Kiểm tra cuối học kỳ I.

– Nhận đề thi tại PGD (THCS)

* Buổi chiều:

– Chấm bài kiểm tra

 

– HD công tác thi

– GVCN

– GV,HS

– GV, HS

– đ/c Cường

 

– đ/c Thắng, Đỗ Loan, GV

– đ/c Cường, GV THCS

 
Thứ 6

08/01/2021

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 18.

– Kiểm tra cuối học kỳ I (THCS)

– Tổng hợp báo cáo chất lượng, nhập kết quả trên CSDL (TH)

* Buổi chiều:

– Chấm bài kiểm tra

– GVCN

– GV,HS

– GV, HS

– CBGV (TH)

 

 

– đ/c P Thắng, GV THCS

 
Thứ 7

09/01/2021

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 18

– Kiểm tra cuối học kỳ I (THCS)

* Buổi chiều:

– Chấm bài kiểm tra

– GV, HS THCS

– GV, HS THCS

– GV, HS

 

– đ/c Thắng, GV THCS

 

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 21 (Học chương trình tuần 18).

BGH hướng dẫn công tác thi và tổ chức thi các môn học theo quy định.

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thúy, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn trong tuần; chỉ đạo thực hiện kiểm tra, chấm điểm học kỳ I; hoàn thiện các báo cáo và nhập kết quả trên CSDL. Tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn tháng 01.

Khối THCS đ/c Thắng sắp xếp phân công chuyên môn học kỳ II, điều chỉnh thời khóa biểu các lớp khối THCS.

Đ/c Phạm Nhung đưa đón HS đi thi HS giỏi.

đ/c Tường Bằng chỉ đạo và kiểm tra công tác lao động vệ sinh. Thực hiện chỉ đạo các nội dung tuyên truyền và các cuộc thi theo kế hoạch của PGD.

Đ/c Hờ Dê tổ chức tập luyện chương trình chào mừng Đại hội Khuyến học xã.

Yêu cầu các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường.Thực hiện tốt công tác giảng dạy, tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc quy định về ATGT, nhắc nhở HS không mang xe máy đến trường. Tiếp tục tuyên truyền cho HS về phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước … Nhắc nhở HS mặc đủ ấm khi đi học. Tiếp tục tham gia đánh phá lại kẻ địch xuyên tạc sự thật trên mạng XH./

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Cường