Kế hoạch tuần 20 (Học chương trình tuần 17, từ 28/12 đến 02/01/2021)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 20 (Từ 28/12/2020 – 02/01/2021)

Học chương trình tuần 17

Lớp 2A, 9C trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

28/12/2020

 – Chào cờ; Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 17.

– Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học ki 1

* Buổi chiều:

– Thống nhất các nội dung mới sau tập huấn Chuyên  môn về đánh giá kết quả HS

– GV ra đề kiểm tra học kì 1

– Bồi dưỡng HSG .

– đ/c  Hờ Dê, GV, HS

– GV, HS

– GV, HS

 

– đ/c Thắng, GVTHCS

 

– GV bộ môn

– GV bộ môn

 
Thứ 3

29/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 17.

– GVCN lớp  bình xét Hạnh kiểm HKI cho HS.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng và phụ đạo HS.

– Nộp đề kiểm tra

– GVCN

– GV,HS

– GV THCS

 

 

– GV, HS

– GV

 
Thứ 4

30/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 17.

– Khối 4 kiểm tra môn Khoa học.

– Xây dựng kế hoạch dự toán thu chi ngân sách năm 2021.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu.

– Duyệt đề kiểm tra

– GVCN

– GV,HS

– GV khối 4

– BGH, KT

 

– GV, HS THCS

– BGH, tổ chuyên môn

 
Thứ 5

31/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 17.

– Khối 5 kiểm tra môn Khoa học.

* Buổi chiều:

– Họp chi bộ, họp hội đồng; công khai kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2021

– GVCN

– GV,HS

– GV, HS

 

– đ/c Thúy, CBGVNV toàn trường.

 
Thứ 6

01/01/2021

      Nghỉ tết Dương lịch
Thứ 7

02/01/2021

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 17

– Họp phụ huynh có HS đi thi HS giỏi.

-Tập huấn cho 4 GV đi coi thi học sinh giỏi cấp huyện; phân công giáo viên đi coi thi.

– GV, HS THCS

– GV, HS THCS

– đ/c Thắng, PH

– đ/c Thắng,

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 20 (Học chương trình tuần 17).

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn trong tuần; duyệt đề kiểm tra học kỳ I. Tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn tháng 12.

Khối THCS đ/c Thắng phân công giáo viên đi coi thi (Thi HS giỏi, thi HK I). Tổ chức họp hướng dẫn công tác thi và chuẩn bị cho HS đi thi.

BGH cùng kế toán thống nhất XD kế hoạch dự toán thu – chi ngân sách năm 2021.

đ/c Bằng chỉ đạo và kiểm tra công tác lao động vệ sinh. Thực hiện các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch của PGD.

Các tổ chuyên môn họp, đánh giá kết quả  tháng 12.

Yêu cầu các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường.Thực hiện tốt công tác giảng dạy, chuẩn bị tốt cho HS thi HS giỏi cấp huyện; tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc quy định về ATGT, nhắc nhở HS không mang xe máy đến trường. Tiếp tục tuyên truyền cho HS về phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, … Nhắc nhở HS mặc đủ ấm khi đi học. Tiếp tục tham gia đánh phá lại kẻ địch xuyên tạc sự thật trên mạng XH./

 

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy