Kế hoạch tuần 18 – Học chương trình tuần 15 (Từ 14 đến 19/12/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 18 (Từ 14/12/2020 – 19/12/2020)

Học chương trình tuần 15

Lớp 3A, 9A trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

14/12/2020

 – Chào cờ; phát động hoạt động trải nghiệm chủ đề: Chú bộ đội, tìm hiểu về những người có công với quê hương

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 15.

– Khối THCS Kiểm tra học bạ, sổ điểm lớp; Thực hiện kiểm tra chất lượng học sinh.

* Buổi chiều:

– Các lớp trang trí phòng học

– BGH,GV, HS

 

– đ/c Hờ Dê, GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Thắng, TT,TPCM

 

– GVCN

 
Thứ 3

15/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 15.

– Khối THCS Kiểm tra học bạ, sổ điểm lớp; Thực hiện kiểm tra chất lượng học sinh.

– Kiểm tra chất lượng HS Tiểu học (bản Nà)

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng và phụ đạo HS.

– Các lớp trang trí phòng học

– GVCN

– GV,HS

– đ/c Thắng, TT,TPCM

 

– BGH, TTCM

 

– GV, HS

– GVCN

 
Thứ 4

16/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 15.

– Khối THCS kiểm tra chất lượng học sinh.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi.

-Sinh hoạt chuyên môn: Dạy thực hành, tập huấn nội dung tăng cường Tiếng Việt cho HS DT thiểu số.

– GVCN

– GV,HS

– đ/c Thắng, TT,TPCM

 

– GV, HS THCS

– Khối Tiểu học

 
Thứ 5

17/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 15.

– Khối THCS kiểm tra chất lượng học sinh.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi, phụ đạo HS

– GVCN

– GV,HS

– đ/c Thắng, TT,TPCM

 

– GV, HS THCS

 

 
Thứ 6

18/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

– Thực hiện chương trình học TKB tuần 15

– Khối THCS kiểm tra chất lượng học sinh.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi.

– GVCN

– GV,HS

– đ/c Thắng, TT,TPCM

 

– GV, HS THCS

Thứ 7

19/12/2020

 –  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 15

– Khối THCS kiểm tra chất lượng học sinh.

 

– GV, HS THCS

 

– đ/c Thắng, TT,TPCM

 

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 18 (Học chương trình tuần 15).

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn trong tuần; yêu cầu GV chuẩn bị kiểm tra đánh giá kết quả tự học, tự bồi dưỡng trong học kỳ I.

Đ/c Loan chỉ đạo khối Tiểu học chuẩn bị nội dung tập huấn và dạy thực  hành trong buổi sinh hoạt chuyên môn.

Đ/c Thắng chỉ đạo khối THCS kiểm tra rà soát lại học bạ, sổ điểm và các hồ sơ khác theo quy định.

Các đ/c tổ trưởng phối hợp cùng BGH kiểm tra chất lượng các lớp.

Giáo viên tiếp tục thực hiện hoàn thiện việc nhập điểm trên CSDL

đ/c Bằng chỉ đạo và kiểm tra công tác lao động vệ sinh. Thực hiện nội dung kiểm tra công tác thư viên và CSVC của nhà trường có đến cuối tháng 12/2020.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường.Thực hiện tốt công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng học sinh; tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc quy định về ATGT, nhắc nhở HS không mang xe máy đến trường. Tiếp tục tuên truyền cho HS về phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước. Tiếp tục tham gia đánh phá lại kẻ địch xuyên tạc sự thật trên mạng XH./

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy