Kế hoạch tuần 17 (Học chương trình tuần 14 từ 07 đến 12/12/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 17 (Từ 07/12/2020 – 12/12/2020)

Học chương trình tuần 14

Lớp 4B, 6D trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

07/12/2020

– Chào cờ; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, ATGT

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 14.

* Buổi chiều:

– Khối THCS sinh  hoạt chuyên tập trung  khối THCS (triển khai kết luận chỉ thị  666 của Bộ giáo dục vê nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020. Quy chế sử dụng học bạ, sổ điểm điện tử năm học 2020-2021

– BGH,GV, HS

 

– đ/c Hờ Dê, GVCN

 

– GV,HS

 

– đ/c Thắng, GV

 
Thứ 3

08/12/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 14.

– Kiểm tra chất lượng HS TH và Khối 6

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng và phụ đạo HS.

– Duyệt chương trình văn nghệ tại xã Tân Lập

 

– GVCN

– GV,HS

– BGH, TT-TPCM

 

– GV, HS

– Đội văn nghệ

 

 
Thứ 4

09/12/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 14.

– Kiểm tra chất lượng HS Tiểu học và Khối 6

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi.

-Triển khai nói truyện khởi nghiệp  với học sinh lớp 9

– GVCN

– GV,HS

–  BGH, TT-TPCM

 

– GV, HS THCS

– Đ/c Phạm Thắng, Trần Tuấn

 
Thứ 5

10/12/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 14.

– Kiểm tra chất lượng HS Tiểu học.

– Khối THCS nộp học phí

– Nộp tiền BHYT

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi, phụ đạo HS

– GVCN

– GV,HS

– BGH, TT-TPCM

– đ/c Lê Hoa

– đ/c Đỗ Loan

 
Thứ 6

11/12/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

– Thực hiện chương trình học TKB tuần 14

* Buổi chiều:

– Nộp hồ sơ đăng kí dự thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2020-2021

– Bồi dưỡng HSG khối THCS

– Lao động, tổng vệ

 

– GVCN

– GV,HS

 

– Đ/c Phạm Thắng

 

 

– GV THCS

– Đ/c Bằng, GV-HS

Thứ 7

12/12/2020

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 14

– Dự lễ công bố xã Tân Lập đạt chuẩn nông thông mới

– GV, HS THCS

 

– BGH.

 

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 17 (Học chương trình tuần 14).

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn trong tuần;

Các đ/c tổ trưởng phối hợp cùng BGH kiểm tra chất lượng các lớp.

đ/c Bằng chỉ đạo và kiểm tra các nội dung tham gia thi trên mạng internet cho GV và HS. Chỉ đạo tập luyện chương trình văn nghệ. Chỉ đạo phân công lao động vệ sinh.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường.Thực hiện tốt công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng học sinh; tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc quy định về ATGT; việc phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước. Tiếp tục tham gia chống phá lại kẻ địch xuyên tạc sự thật trên mạng XH.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy