Kế hoạch tuần 15 (Học chương trình tuần 12, từ 23 đến 28/11/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 15 (Từ 23/11/2020 – 28/11/2020)

Học chương trình tuần 12

Lớp 5B, 6B trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

23/11/2020

– Chào cờ; Tổng kết phong trao thi đua 20/11.

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 12.

– Khối THCS hoàn thiện hồ sơ thi HS giỏi cấp huyện

* Buổi chiều:

– Khối THCS phụ đạo và BD HS

– GV TH bốc thăm bài dự thi GV huyện

– BGH,GV, HS trung tâm

– đ/c Hờ Dê, GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Phạm Thắng

 

 

– GV, HS

– đ/c Thu

 
Thứ 3

24/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 12.

– Khám sức khỏe cho HS khối 8+9

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng và phụ đạo HS.

– GV TH bốc thăm bài dự thi GV huyện

– Dự khai mạc hội thi GV giỏi

– GVCN

– GV,HS

– Y tế xã

– BGH, tổ CM

– GV, HS

– đ/c Trần Nguyệt

– đ/c Thúy, GV thi

 
Thứ 4

25/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 12.

– Tham gia dự thi GV giỏi huyện.

– Kiểm tra chất lượng HS Tiểu học.

– Khám sức khỏe cho HS khối 6+7

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi

GVCN

– GV,HS

– đ/c Hờ Dê

– BGH, GVCN

– Y tế xã

 

– GV, HS THCS

 
Thứ 5

26/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 12

– Tham gia dự thi GV giỏi huyện.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi, phụ đạo HS

GVCN

– GV,HS

– đ/c Nguyễn Thu

 

– GV, HS

 
Thứ 6

27/11/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 12

– Tham gia dự thi GV giỏi huyện.

* Buổi chiều:

– Học bù  ngày 20/11/2020

GVCN

– GV,HS

– đ/c Trần Nguyệt

 

– GV, HS THCS

Thứ 7

28/11/2020

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 12

– GV, HS

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 15.

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn trong tuần; Phân công GV dạy thay cho Các đ/c GV đi thi GV giỏi.

Đ/c Phạm Thắng XD kế hoạch chỉ đạo tổ tư vấn và GVCN tuyên truyền vận động HS bỏ học đến lớp (HS THCS).

Các tổ chuyên môn chủ động chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ từ 5 đến 7 thành viên trong tổ.

Các đ/c GV tham gia dự thi chuẩn bị tốt các nội dung tham gia thi GV giỏi cấp huyện.

GVCN khối THCS phối hợp với nhân viên y tế để khám sức khỏe định kỳ cho HS.

đ/c Bằng chỉ đạo và kiểm tra các nội dung tham gia thi trên mạng internet cho GV và HS.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường.Tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc quy định về ATGT; việc phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy