Kế hoạch tuần 14 (học chương trình tuần 11, từ 16 đến 21/11/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 14  (Từ 16/11/2020 – 21/11/2020)

Học chương trình tuần 11

Lớp 5A, 6A trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

16/11/2020

– Chào cờ: Tổ chức tiết học ngoại khóa chủ đề: “Vệ sinh môi trường”.

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 11.

– Khối THCS tổng hợp kết quả thao giảng thi GV cấp trường

* Buổi chiều:

– Khối THCS chấm thi HS giỏi; phụ đạo và BD HS

– Các tổ họp bình xét kết quả thi đua 20/11

– BGH,GV, HS trung tâm

– đ/c Hờ Dê, GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Phạm Thắng

– BGH, tổ CM khối THCS

– GV, HS

 

– Tổ trưởng

 
Thứ 3

17/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 11.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng và phụ đạo HS.

– Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV khối Tiểu học

– GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

– GV, HS

– BGH

 
Thứ 4

18/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 11.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi

– Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV khối Tiểu học.

GVCN

– GV,HS

 

– GV, HS THCS

– BGH

 
Thứ 5

19/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 11

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi

GVCN

– GV,HS

 

– GV, HS

 
Thứ 6

20/11/2020

Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 BGH, GV,HS
Thứ 7

21/11/2020

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 11

– GV, HS

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 14.

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn trong tuần; KH dạy bù ngày 20/11.

đ/c Bằng chỉ đạo tổ chức thực hiện tiết học ngoại khóa.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường.Tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc quy định về ATGT; việc phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy