Kế hoạch tuần 13, học chương trình tuần 10 (Từ 09 đến 14/11/2020

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 13  (Từ 09/11/2020 – 14/11/2020)

Học chương trình tuần 10

Lớp 1B, 7D trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

09/11/2020

– Chào cờ, Hoạt động tưởng niệm  các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 10.

* Buổi chiều:

– Sinh hoạt chuyên môn toàn khối THCS tập huấn thông tư 26, Thông tư 32 BGD; HD Đánh giá Sáng kiến GVG; Họp tổ chuyên môn tháng 11/2020 (THCS)

– BGH,GV, HS

 

– đ/c Hờ Dê, GVCN

 

– GV,HS

 

– BGH, tổ CM khối THCS

 

 
Thứ 3

10/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 10.

– Các tổ CM hoàn thiện đánh giá kết quả thi giảng GVG, thao giảng.

– Đánh giá Sáng kiến GVG cấp trường năm học 20-21 (Khối THCS)

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi (THCS); BD và phụ đạo HS.

– Dự Hội nghị Sơ kết

– GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

 

– Tổ Đánh giá

 

 

– GV, HS

 

– BGH

 
Thứ 4

11/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 10.

* Buổi chiều:

– Dạy chuyên đề khối 1, Tập huấn Thông tư 27 đánh giá HSTH.

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi

GVCN

– GV,HS

 

– BGH, GV TH

 

– GV, HS THCS

 
Thứ 5

12/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 10

– Buổi chiều dạy phụ đạo, BD HS

GVCN

– GV,HS

– GV, HS

 
Thứ 6

13/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 10

– Lập và nộp DS đăng ký GV dự thi GV giỏi cấp TH

– Chiều: Thi học sinh giỏi cấp trường  năm học 2020-2021

– GV, HS.

–  GV, HS.

– Đ/c Đỗ Loan

 

– BGH, BGK, HS

 
Thứ 7

14/11/2020

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 10

– GV, HS  

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 13.

BGH, các tổ trưởng, tổ phó phân công dự giờ đánh giá kết quả. Kiểm tra việc thực hiện dạy phụ đạo và bồi dưỡng học sinh. GV CN, GV bộ môn thực hiện dạy BD, bù đắp kiến thức cho HS theo lịch của từng cấp học.

Chuyên môn theo từng cấp học chủ động triển khai nghiên cứu thông tư về đánh giá học sinh, tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Khối THCS chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi HS giỏi cấp trường.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường.Tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước, …; Thực hiện các quy định về ATGT và các quy định của pháp luật; Liên đội phát thanh các bài tuyên truyền về Giao thông hàng ngày.

Các lớp được phân công chuẩn bị tốt nội dung cho tiết Ngoại khóa về chủ đề Vệ sinh môi trường tổ chức vào tiết Chào cờ tuần học thứ 10./.

  QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy