Kế hoạch tuần 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

(Từ 02/12/2019 – 07/12/2019)

 Lớp trực tuần 4A, 6D

 

Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả
Thứ 2

02/12/2019

Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần.

– Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 13

– Họp ban giám hiệu

– GVCN Lớp 6C, 5B

– CBGV NV và HS

 

– CBGV và HS

– BGH

 

 

 

 

Chiều – Họp  hội đồng giáo dục NT –    CBGVNV
Thứ 3

03/12/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 13.

– Gặp gỡ phụ huynh có HS  có ý định nghỉ học tại bản Dọi.

– Gặp, trao đổi các đơn vị trường  chuẩn bị chương trình văn nghệ

– CBGV và HS

 

– CBGV và HS

– BGH, lãnh đạo bản Dọi.

– đ/c Bằng

Chiều – Khối 1 học buổi chiều.

– Dạy phụ đạo, BD HS.

– GV, HS khối 1

– GV,HS

Thứ 4

04/12/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 13.

– Kiểm tra nội bộ

– CBGV và HS

 

– CBGV và HS

– BGH, GV

Chiều – Khối THCS bồi dưỡng HS giỏi – GV, HS
Thứ 5

05/12/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp.

– Học theo TKB tuần 13.

– Báo cáo thực hiện công tác pháp chế năm học 2019 – 2020

– CBGV và HS

 

–    GV, HS

– đ/c Thúy

Chiều – Sinh hoạt chuyên đề: Dạy thực hành tiết Tập Đọc – Toán khối Tiểu học theo định hướng PTNL

– Phụ đạo, BD HS khối THCS

– CBGV, HS khối  tiểu học

 

– GV, HS THCS

Thứ 6

06/12/2019

Sáng  – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 13.

– Báo cáo triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

– CBGV và HS

 

–    GV, HS

– đ/c Bằng

Chiều – Khối 1 học buổi chiều. – GV, HS khối 1
Thứ 7

07/12/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 13.

 

– CBGV và HS

 

– GV, HS

Chiều

– Thực hiện vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh thường xuyên hàng ngày; trồng, chăm sóc cây và hoa.

– Thu, nộp quỹ Chữ thập đỏ, quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam của CBGVNV (đ/c Đỗ Loan thu nộp về Hội chữ thập đỏ xã).

– GVCN khối THCS tiếp tục thu học phí của HS.

Trên đây là nội dung lịch hoạt động tuần 13 trong quá trình triển khai đề nghị CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc, các đ/c được giao nhiệm vụ có kế hoạch và phân công cụ thể cho các thành viên của nhóm. Khi có thay đổi BGH sẽ thống nhất và có kế hoạch triển khai tiếp theo./.

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy