Kế hoạch tuần 12 (Học chương trình tuần 9 – Từ 02/11 đến 07/11/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 12  (Từ 02/11/2020 – 07/11/2020)

Học chương trình tuần 9

Lớp 1A, 7C trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

02/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 9.

– Thao giảng  khối TH&THCS.

– Chiều:  Họp chi bộ; Họp HĐ giáo dục

– đ/c Hờ Dê, GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

– BGH, GV, NV

 
Thứ 3

03/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 9.

– Thao giảng THCS

– GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

 
Thứ 4

04/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 9.

– Thao giảng THCS

GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

 
Thứ 5

05/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 9

– Thao giảng THCS.

– Buổi chiều dạy phụ đạo, BD HS

GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

– GV, HS

 
Thứ 6

06/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 9

– Thao giảng THCS

– GV, HS.

–  GV, HS.

– BGH, tổ CM

Thứ 7

07/11/2020

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 9

– Thao giảng THCS

 

– GV, HS

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 12.

BGH, các tổ trưởng, tổ phó phân công dự giờ đánh giá kết quả. Kiểm tra việc thực hiện dạy phụ đạo và bồi dưỡng học sinh.

Khối TH sắp xếp phân công chuyên môn thay cho 02 GV nghỉ hưu.

GV đăng ký thi GV giỏi hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm, chủ động dự giờ trao đổi kinh nghiệm trong tổ khối.

Thực hiện kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh, CSVC các điểm trường.

Đ/C Bằng XD và triển khai kế hoạch tổ chức ngoại khóa về công tác vệ sinh môi trường.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường. Chuẩn bị tốt các bải giảng, tham gia thao giảng.Tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước; Thực hiện các quy định về ATGT và các quy định của pháp luật./.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy