Kế hoạch tuần 12

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12

(Từ 25/11/2019 – 9/11/2019)

 Lớp trực tuần 5A2, 6C

 

Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả
Thứ 2

25/11/2019

Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần.

– Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 12.

– GVCN Lớp 6B, 5A2 – CBGV NV và HS

 

– CBGV và HS

 

 

 

 

Chiều – Khối 1 học buổi chiều.

– Họp xét đề nghị thăng hạng GVTH từ hạng IV lên hạng III.

– Sinh hoạt chuyên môn khối THCS.

– Nộp sản phẩm khoa học kỹ thuật của HS.

– GV, HS khối 1

– BGH, CTCĐ, BTCĐ, Tổ trưởng

– GV khối THCS

 

–    đ/c Bằng

Thứ 3

26/11/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 12.

– Gặp gỡ phụ huynh có HS nghỉ học.

– CBGV và HS

 

– CBGV và HS

– UBND xã, BGH

Chiều – Khối 1 học buổi chiều.

– Dạy phụ đạo, BD HS.

– Sinh hoạt chuyên môn cụm cấp Tiểu học.

– GV, HS khối 1

– GV,HS

– BGH, cốt cán

Thứ 4

27/11/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 12.

– Kiểm tra nội bộ

– CBGV và HS

 

– CBGV và HS

– BGH, GV

Chiều – Hoàn thiện hồ sơ xét thăng hạng

– Khối THCS bồi dưỡng HS giỏi

– BGH, Thư ký

– GV, HS

Thứ 5

28/11/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp.

– Học theo TKB tuần 12.

– Sinh hoạt chuyên môn cụm.

 

– Nộp hồ sơ thăng hạng.

– CBGV và HS

 

–    GV, HS

– GV chuyên Ngoại ngữ, Mỹ thuật.

– đ/c Thúy

Chiều – Khối 1 học buổi chiều.

– Phụ đạo, BD HS

– GV, HS khối 1

– GV, HS

Thứ 6

29/11/2019

Sáng  – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 12.

– Họp BGH.

– Lập danh sách đội tuyển thi HKPĐ

– CBGV và HS

 

–    GV, HS

– BGH

– Đ/c Hiêng

Chiều Sinh hoạt chuyên môn khối Tiểu học.

– Khối THCS bồi dưỡng HS giỏi

– GV khối TH

 

– GV, HS

Thứ 7

30/11/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 12.

 

– CBGV và HS

 

– GV, HS

Chiều

– Thực hiện vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh thường xuyên hàng ngày; trồng, chăm sóc cây và hoa.

– Thu, nộp bảo hiểm y tế của HS (GVCN, đ/c Đỗ Loan)

Trên đây là nội dung lịch hoạt động tuần 12 trong quá trình triển khai đề nghị CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc, các đ/c được giao nhiệm vụ có kế hoạch và phân công cụ thể cho các thành viên của nhóm. Khi có thay đổi BGH sẽ thống nhất và có kế hoạch triển khai tiếp theo./.

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy