Kế hoạch tuần 11 – Học chương trình tuần 8 (Từ 25 đến 30/10)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 11  (Từ 25/10/2020 – 30/10/2020)

Học chương trình tuần 8

Lớp 2B, 7B trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

25/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần8.

– Thao giảng THCS.

– Họp BGH

– Chiều: Khối THCS học bù ngày 24/10; khối TH Phụ đạo, BD HS.

– Nộp DS, hồ sơ đề nghị xác nhận trình độ Sơ cấp lý luận chính trị; nộp ủng hỗ bão lũ miền Trung

– đ/c Hờ Dê, GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

– BGH

– GV,HS

 

– đ/c Đỗ Loan.

 
Thứ 3

26/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 8.

– Thao giảng THCS – KV Co Phay, Lóng Cóc, GV chuyên

– Chiều chi đoàn họp bầu Bí thư chi đoàn

– GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

– GV, HS

– đ/c Bằng, đoàn viên.

 
Thứ 4

27/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 8.

– Thao giảng THCS

GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

 
Thứ 5

28/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 8

– Thao giảng THCS.

– Buổi chiều dạy phụ đạo, BD HS

GVCN

– GV,HS

– BGH, tổ CM

– GV, HS

 
Thứ 6

29/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 8

– Thao giảng THCS

– Khối lớp 1 sinh hoạt chuyên môn cụm tại trường 19/5.

 

– GV, HS.

–  GV, HS.

– BGH, tổ CM

– GV khối 1

Thứ 7

30/10/2020

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 8

– Thao giảng THCS

 

– GV, HS

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 11.

BGH, các tổ trưởng, tổ phó phân công dự giờ đánh giá kết quả.

Các tổ chuyên môn chủ động họp tổ đánh giá kết quả tháng 10

GV khối 1 nghiên cứu bài, chuẩn bị cho dự giờ sinh hoạt chuyên môn trao đổi về PP dạy học lớp 1.

Đ/c Bằng chỉ đạo chi đoàn bầu Bí thư chi đoàn; XD kế hoạch tổ chức ngoại khóa về công tác vệ sinh môi trường; Thực hiện kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh, CSVC các điểm trường.

 

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường. Chuẩn bị tốt các bải giảng, tham gia thao giảng.Tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước; Thực hiện các quy định về ATGT và các quy định của pháp luật./.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy