Kế hoạch tháng 6/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH&THCS

TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54/ KH-TL  

                    Tân Lập, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 6/2020

 

  1. Kế hoạch tháng 6/2020
  2. Kế hoạch:

1.1. Tư tưởng chính trị

Thực hiện tốt các quy định của đảng và Nhà nước; giữ vững lập tường tư trưởng, đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy định chuẩn mực của người giáo viên trong mọi hoạt động của cá nhân và nhà trường.

Nghiêm túc các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”;

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

1.2. Công tác chuyên môn: 

– Duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:

+ Vận động HS đi học duy trì sĩ số HS

+ Tổ chức giảng dạy theo KH của nhà trường và ngành GD. Tiếp tục dạy bù đắp, phụ đạo HS; ôn tập cho HS khối 9.

+ Chuẩn bị các hồ sơ chuyên môn phục vụ cho công tác kiểm tra của Sở GD.

+ Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên đối với GV và HS.

– Kiểm tra đánh giá kết quả BDTX CBGV.

– Các tổ chuyên môn đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV theo từng cấp học.

– Hoàn thành viết sáng kiến kinh nghiệm theo đăng ký.

– XD kế hoạch BD thường xuyên năm học 2020 – 2021

1.3. Các hoạt động khác

– Phối hợp cùng trạm y tế chăm sóc sức khỏe học sinh thường xuyên.     

    – Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.

    – Tiếp tục thực hiện phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp.

– Triển khai sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ CBVC.

– XD kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho chương trình ngày hội văn hóa thể thao dành cho trẻ em và người cao tuổi.

–  Chỉ đạo lao động vệ sinh; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; … ; tiếp tục tham gia giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm. Kiểm tra cây xanh ở Trung tâm; XD KH mua sắm, sửa chữa trong hè.

– Nhận hỗ trợ và hỗ trợ HS có HCKK.

Thực hiện nghiêm túc KH chỉ đạo của các cấp.

  1. Biện pháp thực hiện:

Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của nhà trường và ngành GD. Thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thái độ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập lần thứ XXII, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu.

* Chuyên môn:

Thực hiện giảng dạy theo kế hoạch của tổ chuyên môn và chuyên môn theo từng cấp học. Dạy phụ đạo bù đắp KT cho HS (Sau khi kết thúc dạy bù chương trình).

Thực hiện đánh giá thường xuyên cho HS, tiếp tục KT giữa HK II khối TH.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh đi học, duy trì sĩ số HS.

Các tổ, khối chuyên môn kiểm tra chất lượng của HS. GV giảng dạy chủ động về chất lượng môn dạy, lớp dạy có KH bồi dưỡng phụ đạo thêm cho HS.

Phân công chuyên môn GV khối THCS (đ/c Võ Tuyến nghỉ hưu).

CM chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II cấp Tiểu học để báo cáo đoàn kiểm tra của Sở GD.

Thực hiện tự học, tự bồi dưỡng; Chuyên môn kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết quả hồ sơ tự học, tự BDTX của GV theo từng cấp học.

Các tổ sinh hoạt chuyên môn; triển khai thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, hoàn thành đánh giá từ tổ.

Các đ/c CBGV đăng ký sáng kiến kinh nghiệm hoàn thành sáng kiến, các tổ họp đánh giá hiệu quả; Hội đồng đánh giá thực hiện đánh giá sáng kiến, hoàn thiện  hồ sơ trước 20/6.

GV XD KH BDTX nộp cho tổ chuyên môn ngày 4/6/2020, tổ tổng hợp các nội dung XD KH của tổ nộp NT 7/6/2020; NT tổng hợp XD KH chung nộp PGD 9/6/2020.

* Các hoạt động khác

Phối hợp cùng y tế thực hiện chăm sóc sức khỏe cho HS, nhắc nhở HS giữ vệ sinh cá nhân phòng tránh bệnh thủy đậu, viêm đường hô hấp.

Tiếp tục phối hợp cùng BĐDCMHS, lãnh đạo địa phương, cơ sở để tuyên truyền vận động HS bỏ học đi học.

Liên đội củng cố và duy trì tốt HĐ; thực hiện các hồ sơ báo cáo của Liên đội, tổ chức tập chương trình cho lễ tổng kết.

Chi đoàn tiếp tục HD HS tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu nhi.

Công đoàn phối hợp cùng NT để tổ chức các HĐ, tiếp tục nhận hỗ trợ HS có HCKK.

Hướng dẫn CBGVNV toàn trường nhập hồ sơ CBVC trên phần mềm, hoàn thành các thông tin khai báo của cá nhân đầy đủ, chính xác.

BGH cùng chi đoàn, Liên đội XD kế hoạch chương trình dành cho HS tham gia ngày hội VHTT dành cho trẻ em và người cao tuổi (Thời gian tổ chức 09/10/2020)

Thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên sạch sẽ; tiếp tục tạo cảnh quan trồng, chăm sóc, tỉa cây xanh, bảo vệ cây và hoa….

Trên đây là kế hoạch hoạt động của nahf trường trong tháng 6. Yêu cầu các đ/c CBGVNV và các em HS nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT;

–          Lưu.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy