Kế hoạch tháng 12/2019

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH&THCS

TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 126/ KH-TL  

                     Tân Lập, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019

 

 1. Kế hoạch tháng 12/2019
 2. Tư tưởng chính trị

Thực hiện tốt các quy định của đảng và Nhà nước; giữ vững lập tường tư trưởng, đoàn kết nội bộ.

Nghiêm túc các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”;

Thực hiện các phong trào thi đua chào mừng ngày TL Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

 1. Công tác chuyên môn:

–  Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:

+ Duy trì sĩ số HS;

+ Tổ chức giảng dạy theo KH của nhà trường và ngành GD;

+ Rà  soát tiến độ chương trình có kế hoạch bù đắp kịp thời;

+ Hoàn thiện hồ sơ thi học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa lớp 8+9 ;

+ Ôn tập, chuẩn bị cho kiểm tra cuối học kỳ I;

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề theo tổ và theo cấp học;

+  Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ: hồ sơ – sinh hoạt  tổ CM, tự học của GV, chất lượng HS.

 • Tổ chức dạy học Tiếng Anh cho CBGVNV của trường.
 • Tổ chức dạy học chương trình An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ dành cho khối Tiểu học.
 1. Các hoạt động khác
 • Chuẩn bị cho KT PCGD của tỉnh.
 • Kiểm tra trình độ đội ngũ.
 • Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.
 • Liên đội thực hiện các nội dung tuyên truyền và các hoạt động.
 • Thu nộp các khoản đóng góp, ủng hộ của nhà trường (GV và HS).
 • Thực hiện lao động vệ sinh; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; Trang trí lớp học. Kiểm tra tài sản năm 2019
 • Tổ chức chăm sóc khu tượng đài các Liệt sĩ.
 • Hỗ trợ HS có HCKK.
 • Chuẩn bị cho chương trình đón bằng công nhận Chuẩn quốc gia của NT.
 • Nộp hồ sơ HS thi hội khỏe Phù đổng.
 • Thực hiện nghiêm túc KH chỉ đạo của các cấp.
 1. Biện pháp thực hiện:
 2. Tư tưởng chính trị

Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của nhà trường và ngành GD. Thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thái độ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày TL QĐND Việt Nam 22/12.

Phát động phong trào thi đua với chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”.

 1. Công tác chuyên môn

Vận động HS đi học để duy trì sĩ số.

Tổ chức giảng dạy theo KH báo giảng,TKB của nhà trường; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tích hợp lồng ghép các nội dung GD cụ thể trong từng môn học, bài học theo từng cấp học. Thực hiện tự học, tự bồi dưỡng theo kế hoạch đã đăng ký.

Ôn tập, kiểm tra cuối HK I khối THCS:

– Xây dựng đề, thẩm định đề, kiểm tra học kì 1 theo lịch của phòng giáo dục Mộc Châu

– Học tập lại qui chế 58 về đánh giá hai mặt giáo dục học sinh, họp lớp bình xét hạnh kiểm HKI cho học sinh.

– Chấm chữa trả bài, tính điểm, nhập điểm, đánh giá hạnh kiểm cho học sinh, làm báo cáo 2 mặt giáo dục nộp về nhà trường.

Khối THCS chủ động phân công và ra đề; nộp duyệt đề theo KH của tổ. Hoàn thành nội dung XD ngân hàng đề theo CV chỉ đạo của PGD.

Nộp hồ sơ thi học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa lớp 9 về phòng giáo dục ngày 20/12/2019.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề theo tổ và theo cấp học: các tổ chuyên môn, và phụ trách chuyên môn theo cấp học XD KH thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề. Nghiên cứu CT hiện hành và CTGDPT đối với từng môn học, so sánh những điểm mới, cấu trúc CT, sự thay đổi các mạch KT, các nội dung được thay đổi và những nội dung giảm – bỏ.  Khối TH SHCM chuyên đề dạy thực hành theo định hướng PTNL môn Toán và Tiếng Việt  chiều 5/12/2019.

Thực hiện tư vấn tâm lý cho HS.

Khối tiểu học thực hiện dạy các bài trong chương trình An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ (Theo tài liệu).

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ về CM: Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, nề nếp SH CM của các tổ; KT hồ sơ tự học, tự BD của GV; KT chất lượng HS.

 1. Các hoạt động khác
 • Chuẩn bị cho công tác kiểm tra hồ sơ PCGD toàn xã.
 • Thực hiện nghiêm túc Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội nước cộng hòa XHCNVN; Kế hoạch số 31/KHUBND ngày 08/01/2019 của UBND huyện Mộc Châu về thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025” trên địa bàn huyện Mộc Châu; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND huyện Mộc Châu về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện Mộc Châu.
 • Tiếp tục thực hiện cuộc thi Pháp luật trẻ em.
 • Chấp hành nghiêm túc các quy định về ATGT.
 • Các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng. Phối hợp để tổ chức tập luyện chương trình văn nghệ.
 • CBGVNV, HS thực hiện tốt công tác CB đón trường chuẩn. Các thành viên , các nhóm khi được giao nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm và HT tốt.

– Đoàn – Đội và GV Nhạc tiếp tục Dạy vũ điệu trong buổi thể dục giữa giờ.

 • Tiếp tục thu nộp học phí HS, các khoản đóng góp của nhà trường.
 • Tham gia đóng Hội phí hội CTĐ, quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ ủng hộ nạn nhân bị chất độc da cam (GV).
 • Tiếp tục hỗ trợ HS có HCKK tại trường.
 • Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến chăm sóc khu tượng đài các Liệt sĩ của xã. (HT trước 20/12)

       – Triển khai hoạt động HĐNGLL theo chủ điểm tháng 12

– Chủ động trong việc LĐVS,  tạo cảnh quan. Phân công thực hiện lao động vệ sinh; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; Trang trí lớp học, phòng truyền thống. Đề xuất các đơn vị thi công hoàn thiện việc tu sửa CSVC của nhà trường. Đề xuất xin ý kiến sửa chưa phòng học nhà 2 tầng.

GVCN thường xuyên nhắc nhở học sinh xử dụng nhà vệ sinh và giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi.

Lớp trực tuần, CBGV được phân công phụ trách từng khu vực chủ động kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện của GV và HS.

– Khám sức khỏe cho học sinh năm học 2019-2020, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe học sinh.

– Hoàn thiện hồ sơ hội khỏe Phù Đổng nộp hồ sơ đúng thời gian qui định, tiếp tục luyện tập học sinh./

 

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT;

–          Lưu.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy