Kế hoạch tháng 10/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH&THCS

TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Tân Lập, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020

 

 1. Kế hoạch

1.1 Tư tưởng chính trị

Chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”; phát động và thực hiện tháng an toàn PCCC.

Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong nhà trường.

1.2 Công tác chuyên môn

Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:

 • XD KH chuyên môn tháng 10; kế hoạch kiểm tra nội bộ; KH BD HS.
 • Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn dạy và học; Thi giảng.
 • Thực hiện BDCM tập chung và tự học, tự bồi dưỡng.
 • Thực hiện tốt GD đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống cho HS; tư vấn tâm lý cho HS.
 • Thực hiện dạy phụ đạo HS yếu kém, BD HS khá giỏi.
 • .Duy trì sĩ số HS.

     1.3. Các hoạt động khác

 • Tổ chức Hội nghị cán bộ CC,VC và Công đoàn, Đại hội Liên Đội. Nộp đăng ký thi đua.
 • Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.
 • Tổ chức họp phụ huynh, kiện toàn BĐD CMHS.
 • Tổ chức HĐ ngoại khóa, tập chương trình tham gia ngày hội văn hóa thể thao.
 • Thực hiện lao động vệ sinh, làm khuôn viên trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa; trồng bổ sung cây xanh; tu sửa CSVC. Thực hiện trang trí lớp học. Trồng cây bờ rào điểm trường bản Hoa.
 • Tiếp tục thu nộp BH y tế của HS (đối với HS DT Kinh); chụp ảnh thẻ HS lớp 1.
 • Hỗ trợ HS có HCKK.
 • Rà soát hồ sơ đề nghị xét kỷ niệm chương .
 1. Biện pháp thực hiện

Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  ngành. Phát động thi đua với với chủ đề: Chăm ngoan, học tốt

 • CM Các bậc học, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trong tháng, XD KH và tổ chức thi giảng đợt 1 bắt đầu từ 21/10.

–  Học chương trình tuần 5 đến 8. Lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục vào bài học theo quy định.

– Khối THCS phân công chuyên môn cho phù hợp theo từng thời điểm (GV đi học). Bố trí không nghỉ ngày phụ vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần để thuận tiện cho việc  sinh hoạt và họp của 2 cấp học. Phân loại HS sau khi kiểm tra khảo sát, XD KH bồi dưỡng và phụ đạo HS.

–  Khối TH phân công GV giảng thực hành trong các buổi BDCM tại huyện. Thực hiện tốt BD CT GDPT 2018 về dạy học lớp 1 cho GV cả cấp TH.

– GV XD KH bồi dưỡng, phụ đạo và thực hiện dạy bồi dưỡng phụ đạo nâng cao chất lượng học sinh. Chú trọng việc rèn đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS. Xem xét các trường hợp HS có biều hiện tâm lý không ổn định, tư vấn hỗ trợ kịp thời để hạn chế tình trạng HS bỏ học, duy trì sĩ số HS trên lớp. Báo cáo các trường hợp HS nghỉ học khi không rõ lý do. XD nề nếp học tập của lớp, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình HS hàng ngày.

– GV được phân công giúp đỡ GV trong thời gian tập sự HD hỗ trợ cho GV.

– BGH, các tổ chức đoàn thể: Đoàn, Liên Đội, các đ/c GV chủ nhiệm thực hiện tốt công tác GD đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống cho HS; GD ý thức chấp hành và tham gia giao thông. GVCN  có trách nhiệm GD, tuyên truyền cho HS, chịu trách nhiệm trước BGH về nội dung GD Đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống, chấp hành các quy định về ATGT của HS lớp mình.  Tổ chức HĐ ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm của tháng.

– GVCN, GV bộ môn khai thác triệt để đồ dùng dạy học có trong thư viện.

– Nhà trường phối hợp cùng công đoàn để tổ chức tốt Hội nghị CBVC, Công đoàn  (chiều thứ 2/05 /10). Các tổ nghiên cứu nội dung KH trên gmai, chuẩn bị ý kiến góp ý để thực hiện tốt KH năm học, Đại hội Liên Đội trước 15/10. Chỉ đạo và tổ chức họp phụ huynh, kiện toàn BĐD CMHS của nhà trường trước 10/10.

– Nộp hồ sơ đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân trước ngày 10/10

– Các điểm trường thực hiện công tác lao động VS thường xuyên tại điểm trường. Tiếp tục trồng, chăm sóc cây và hoa; Các lớp thực hiện giữ vệ sinh, tạo cảnh quan trong  lớp học; kiểm tra, khơi thông rãnh nước, tổ chức trồng cây bờ rào ở các điểm trường (điểm bản Hoa giao cho chi đoàn); phân công GV và HS dọn khu vệ sinh hàng ngày. (các điểm trường phải có xô, chậu, xà phòng thơm, khăn lau tay cho HS sau khi đi vệ sinh).  Bảo quản CSVC; các khu vực giáo viên tự bảo quản, những hư hỏng nhỏ như  mất ốc hoặc rơi vít ở mặt bàn, ghế thì giáo viên tự chủ động khắc phục luôn (hỏng lớn thì làm biên bản báo cáo nhà trường để có KH sửa chữa)

– Các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng. Liên đội tiếp tục triển khai và duy trì sinh hoạt liên đội, hoạt động của đội cờ đỏ.  Chi đoàn, Liên đội phối hợp tập CT ngày hội văn hóa thể thao cho HS

– Tuyên truyền vận động HS mua BHYT.

– Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

– Tiếp tục đóng góp quỹ hỗ trợ HS (GV); thu nộp các khoản đóng góp của HS.

– BGH kiểm tra rà soát hồ sơ, lập tờ trình và danh sách đề nghị tặng huy hiệu vì sự nghiệp XD và PT tỉnh Sơn La, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (Nộp hồ sơ phòng nội vụ).

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT;

–          Lưu.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy