Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019

Đề nghị Cb-Gv-Nv nghiên cứu để thực hiện. kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019.

cv-542 hd thanh kiem noi bo KH kiem TRA 18-19 (THCS TAN LAP)