Kế hoạch hoạt động tuần 9 – Học chương trình tuần 6 (Từ 12 đến 17/10/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 9  (Từ 12/10/2020 – 17/10/2020)

Học chương trình tuần 6

Lớp 3B, 8C trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

12/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 6.

– Nhận đề thi khảo sát lớp 1, 6 tại PGD, nộp đăng ký thi đua.

– Buổi chiều Hướng dẫn chuẩn bị thi.

 

– Khối THCS SH chuyên môn

– đ/c Hờ Dê, GVCN

– GV,HS

– đ/c Thúy

 

– đ/c Thúy, GV coi thi

– đ/c Thắng

 
Thứ 3

13/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

– Buổi sáng thi khảo sát khối 1, 6 (Khối 2 đến 5 nghỉ học).

– XD kế hoạch – lịch thi giảng theo cấp học

– Buổi chiều khối 7,8,9 học chương trình học TKB tuần 5

– Nộp bài kiểm tra của HS khối 6 về PGD; nộp hồ sơ đê nghị công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

– GVCN

– BGH, GV,HS

 

– đ/c Loan, Thắng.

– đ/c Thắng, GV THCS

– đ/c Thúy

 

 
Thứ 4

14/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 6.

– Buổi chiều Đại hội Liên đội.

GVCN

– GV,HS

– đ/c Bằng, Hờ Dê

 
Thứ 5

15/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 6

– Khối Tiểu học dạy buổi chiều bù ngày thứ 3 nghỉ kiểm tra khảo sát.

– Khối THCS phụ đạo HS và BD HS giỏi

 

GVCN

– GV,HS

– GV, HSTH

 

– GV, HS THCS

 

 
Thứ 6

16/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 6

–  Khối THCS dạy buổi chiều bù ngày thứ  7 (Ngày hội văn hóa trẻ em)

– GV, HS.

–  GV, HS.

– GV, HS THCS

Thứ 7

17/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 6

– GV, HS.

–  GV, HS.

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 09.

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng XD kế hoạch tổ chức thi giảng theo từng cấp học. Phân công bố trí GV dạy các buổi học bù cho phù hợp.

Đ/c Bằng chỉ đạo tổ chức cho GV và HS tham gia các cuộc thi theo công văn 595, 596/PGD&ĐT; thực hiện kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh, CSVC các điểm trường.

Đ/c Hờ Dê , GVCN tuyên truyền việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Thu – Đông; dịch Covid 19; quản lý và  sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học.

Chi đoàn, Liên đội phối hợp tổ chức Đại hội Liên đội.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường. Tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước; Thực hiện các quy định về ATGT và các quy định của pháp luật. Chỉ đạo các lớp thực hiện tốt vệ sinh trường, lớp học./.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy