Kế hoạch hoạt động tuần 8 (Học chương trình tuần 5) Từ 05 – 10/10/2020

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 8  (Từ 05/10/2020 – 10/10/2020)

Học chương trình tuần 5

Lớp 3A, 8B trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

05/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 5.

– Khối THCS nộp PPCT; lập DS đội tuyển thi HS giỏi.

– Buổi chiều Hội nghị CBVC

– đ/c Hờ Dê, GVCN

– GV,HS

– đ/c Thắng

 

– đ/c Thúy, CBVC

 
Thứ 3

06/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 5

– Nộp đề, ma trận đề, hướng dẫn chấm khảo sát năng lực đầu năm 2020-2021 về phòng GD

– Khối Tiểu học dạy BDPĐ HS buổi chiều.

– Khối THCS BD HS giỏi

– GVCN

– GV,HS

– đ/c Thắng, GV THCS

 

– GVTH

–  GV THCS

 
Thứ 4

07/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 5

– Hoàn thiện hồ sơ đảng ký thi đua.

– Kiểm tra việc tập luyện của các đội thi ngày hội văn hóa thể thao.

GVCN

– GV,HS

– đ/c Thúy, Loan

– BGH, các đội thi

 
Thứ 5

08/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 5

– Khối Tiểu học dạy BDPĐ HS buổi chiều.

– Khối THCS phụ đạo HS và BD HS giỏi

– Họp phụ huynh HS khối TH

GVCN

– GV,HS

– GVTH

– GV THCS

– GVCN

 
Thứ 6

09/10/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 5

– Buổi chiều thực hiện các nội dung chuẩn bị cho ngày hội văn hóa (Các nội dung thi của các chi hội người cao tuổi tổ chức buổi tối tại sân trường)

– GV, HS.

–  GV, HS.

– BGH,GVNV

– Ban tổ chức của Sở VHTT&DL; BGH, GV,NV

Thứ 7

10/10/2020

Tham gia Ngày hội văn hóa – Ban tổ chức của Sở VHTT&DL; BGH, GV,NV

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 08.

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện chuyên môn.

Đ/c Đỗ Loan hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua.

Đ/c Bằng kiểm tra đôn đốc việc tập luyện chương trình tham gia ngày hội VH thể thao. Kiểm tra CSVC tường rào, cổng trường cây xanh ở các điểm trường.

GVCN chủ động trong việc thực hiện các nội dung thi theo thể lệ hướng dẫn thi của Sở văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

Chi đoàn, Liên đội phối hợp tập luyện cùng các đội thi.

Giao đồng chí Trần Tuấn, Hà Hiêng hướng dẫn HS phần tổ chức thi trò chơi.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường. Tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước; Thực hiện các quy định về ATGT và các quy định của pháp luật. Chỉ đạo các lớp thực hiện tốt vệ sinh trường, lớp học./.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy