KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 43  (Từ 06/7 – 12/7/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 43

 (Từ 06/7 – 12/7/2020)

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
– Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học.

– Khối TH kiểm tra học kỳ, chấm điểm, hoàn thiện báo cáo, các hồ sơ. (Sáng kiểm tra, chiều chấm bài)

– Khối THCS chấm điểm, HT BC,  duyệt học bạ, sổ điểm các lớp 6 -8; xét tốt nghiệp khối 9

– Tự học tự bồi dưỡng các chuyên đề, modun.

– Thực hiện cuộc thi tìm hiểu Lịch sử đảng bộ huyện Mộc Châu.

– Tập luyện chương trình văn nghệ

– Tập luyện nghi thức đội

– Vệ sinh trường lớp

–   CBGV NV HS

 

–          Đ/c Loan, GV và HS

 

 

 

 

–          đ/c Thắng, GV

 

 

–          CBQL,GV

 

–          CBQL, GV, NV, HS

 

– đ/c Bùi Tứ, đội VN

– đ/c Ng Hải, HS.

–    GV, HS

Thứ 2

06/7/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp TH

– Xét TN THCS

– Nhận đề thi TH

– Kiểm tra môn Ngoại ngữ TH

– Vệ sinh trường lớp.

–  GV, HS

 

–   đ/c Thúy, Thắng,GV

 

–   BGH

–   GVTH, HS

–   GV, HS

Thứ 3

07/7/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp TH.

– Khối 5 thi môn Toán + Tiếng Việt

– Xét TN THCS

– Vệ sinh trường lớp.

–  GV, HS

 

–   đ/c Loan, GV, HS

–   đ/c Thúy, Thắng,GV

–     GV, HS

Thứ 4

08/7/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Khối 4+5 thi môn Khoa, LS&ĐL; khối 1+2 thi Toán + Tiếng Việt

– Xét TN THCS

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–   đ/c Loan, GV, HS

 

– đ/c Thắng, GV, HS

–    GV, HS

Thứ 5

09/7/2020

– Khối 3+4 thi Toán + Tiếng Việt

– HT hồ sơ TN THCS

– Tập nghi thức đội

– Vệ sinh trường lớp.

–   đ/c Loan, GV, HS

– đ/c Thắng, GV

– đ/c Ng Hải, HS

– GV, HS

Thứ 6

10/7/2020

–  Khối THCS duyệt học bạ.

– Khối tiểu học tổng hợp BC, nhận xét học bạ.

– Tập nghi thức đội

– Tổng vệ sinh trường lớp TH

– đ/c Thắng, GV THCS

– đ/c Loan, GV

 

– đ/c Ng Hải, HS

–    GV, HS

Thứ 7

11/7/2020

–  Duyệt học bạ.

 

 

 

– đ/c Thúy,Thắng, Loan, Bằng, GV
Chủ nhật 12/7/2020 –  Duyệt học bạ.

 

– đ/c Thúy,Thắng, Loan, Bằng, GV

Đ/c Loan chỉ đạo kiểm tra, tổng hợp BC, duyệt học bạ khối TH;

Đ/c Phạm Thắng chỉ đạo GV khối THCS thực hiện các hồ sơ báo cáo và duyệt học bạ khối THCS

CBGV toàn trường tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng theo từng cấp học;

Đ/c Bằng, đ/c Nguyễn Hải, Bùi Tứ chủ động chỉ đạo và kiểm tra, tổ chức tập luyện chương trình văn nghệ; nghi thức đội; nghi lễ chào cờ.

Đ/c Tường Bằng chỉ đạo các lớp lao động, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; Thực hiện báo cáo hàng tuần về số lượng GVHS tham gia cuộc thi tìm hiểu Lịch sử đảng bộ huyện Mộc Châu.

BGH thực hiện các nội dung báo cáo theo nhiệm vụ được phân công.

GVCN chỉ đạo HS thực hiện công tác vệ sinh, chăm sóc cây và hoa.

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy