Kế hoạch hoạt động tuần 19 (Học CT tuần 16 từ 21 đến 26/12/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 19 (Từ 21/12/2020 – 26/12/2020)

Học chương trình tuần 16

Lớp 3B, 9B trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

21/12/2020

 – Chào cờ; Ngoại khóa tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày TL QĐ NDVN và ngày hội quốc phòng toàn dân

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 16.

– Thực hiện kiểm tra chất lượng học sinh khối 1.

– Phân công cán bộ Gv ra đề kiểm tra HKI THCS

* Buổi chiều:

– Sinh hoạt chuyên môn lần 2 THCS

– Phụ đạo học sinh yếu kém toán, văn khối 6,7,8;  Bồi dưỡng HSG .

– đ/c  Bằng,GV, HS

 

 

– đ/c Hờ Dê, GVCN

 

– GV,HS

– Tổ công tác PGD

 

– đ/c Thắng

 

 

– đ/c Thắng

– GV, HS THCS

 
Thứ 3

22/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 16.- Thực hiện kiểm tra chất lượng học sinh.

– Tham gia huấn luyện nghiệp vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

– Tổng hợp báo cáo công tác xã hội hóa.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng và phụ đạo HS.

–  Các tổ chuyên môn kiểm tra việc ra đề kiểm tra HKI THCS

– GVCN

– GV,HS

– Tổ công tác PGD

– đ/c Bằng

– BGH, TTCM

– đ/c Thúy

– GV, HS

– TT, TP THCS

 
Thứ 4

23/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 16.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu.

– GVCN

– GV,HS

 

– GV, HS THCS

 
Thứ 5

24/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 16.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi.

– Sinh hoạt chuyên đề, dạy thực hành lớp 1; phân công ra đề kiểm tra học kỳ I.

– GVCN

– GV,HS

 

– GV, HS THCS

– đ/c Loan; Khối TH

 
Thứ 6

25/12/2020

 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

– Thực hiện chương trình học TKB tuần 16

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi.

– GVCN

– GV,HS

 

– GV, HS THCS

Thứ 7

26/12/2020

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 16

– Điểm trường Lóng Cóc, bản Nà đón đoàn từ thiện đến tặng quà.

– GV, HS THCS

 

 

 

– GV, HS tại điểm trường

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 19 (Học chương trình tuần 16).

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn trong tuần;

Khối THCS đ/c Thắng chỉ đạo, kiểm tra việc ra đề thi học kỳ I của các bộ môn.

Đ/c Loan phân công, chỉ đạo khối Tiểu học sinh hoạt chuyên môn: Dạy thực hành, trao đổi phương pháp.

Các đ/c GVCN khối 1 phối hợp cùng tổ công tác để kiểm tra chất lượng môn Toán và Tiếng Việt của lớp.

đ/c Bằng chỉ đạo và kiểm tra công tác lao động vệ sinh. Tiếp tục thực hiện nội dung kiểm tra, báo cáo công tác thư viện và CSVC của nhà trường có đến cuối tháng 12/2020. Chuẩn bị bài tuyên truyền ngoại khóa ngày 21/12.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường.Thực hiện tốt công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng học sinh; tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc quy định về ATGT, nhắc nhở HS không mang xe máy đến trường. Tiếp tục tuyên truyền cho HS về phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước. Nhắc nhở HS mặc đủ ấm khi đi học. Tiếp tục tham gia đánh phá lại kẻ địch xuyên tạc sự thật trên mạng XH./

 

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy