Kế hoạch hoạt động tuần 16 (Học chương trình tuần 13 – từ 30/11đến 05/12/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 16 (Từ 30/11/2020 – 05/12/2020)

Học chương trình tuần 13

Lớp 4A, 6C trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

30/11/2020

– Chào cờ: Ngoại khóa Ngoại khóa Vệ sinh môi trường.

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 13.

– Các lớp 8+9 nộp ý tưởng nghiên cứu KH sáng tạo.

* Buổi chiều:

– Họp Hội đồng

– BGH,GV, HS trung tâm

– đ/c Hờ Dê, GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Tường Bằng

 

 

– đ/c Thúy, CBGVNV

 
Thứ 3

01/12/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 13.

– Gặp các phụ huynh có HS bỏ học.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng và phụ đạo HS.

– GV TH dự thi GV huyện báo cáo SKKN.

 

– GVCN

– GV,HS

– BGH

 

– GV, HS

– 03 GV

 

 
Thứ 4

02/12/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 13.

– Kiểm tra chất lượng HS Tiểu học.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi.

– Vận động HS bỏ học đến trường.

– GVCN

– GV,HS

– BGH, GVCN

 

– GV, HS THCS

– BGH, GVVN

 
Thứ 5

03/12/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 13.

– Kiểm tra chất lượng HS Tiểu học.

* Buổi chiều:

– Bồi dưỡng HS Đội tuyển thi HS giỏi, phụ đạo HS

– GVCN

– GV,HS

– BGH, GVCN

 

– GV, HS

 
Thứ 6

04/11/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

– Thực hiện chương trình học TKB tuần 13

* Buổi chiều:

– Dạy hướng nghiệp Lớp 9 tháng 12/2020 (Nói truyện định hướng khởi nghiệp)

 

– GVCN

– GV,HS

 

– Đ/c Phạm Thắng

Thứ 7

05/12/2020

–  Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 13

– GV, HS THCS

 

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 16.

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn trong tuần;

Đ/c Phạm Thắng thông báo phụ huynh có HS bỏ học đến gặp NT; phân công GV cùng BGH trực tiếp đi vận động.

Các đ/c tổ trưởng phối hợp cùng BGH kiểm tra chất lượng các lớp.

đ/c Bằng tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các nội dung tham gia thi trên mạng internet cho GV và HS.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường.Tuyên truyền, nhắc nhở HS đi học đầy đủ; Thực hiện nghiêm túc quy định về ATGT; việc phòng chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước. Tiếp tục tham gia đánh phá lại kẻ địch xuyên tạc sự thật trên mạng XH.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy