Kế hoạch hoạt động tháng 12/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH&THCS

TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Tân Lập, ngày 01 tháng 12 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

 

 1. Kế hoạch

1.1 Tư tưởng chính trị

Chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”; phát động và thực hiện phong trao thi đua chào mừng ngày Thành lập Quân đội”. Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, ATGT và các tệ nạn xã hội trong nhà trường; đoàn kết tập hợp chống phá lại kẻ thù xuyên tạc, nhũng nhiễu, gây mất đoàn kết trên mạng XH.

1.2 Công tác chuyên môn

Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:

– XD KH chuyên môn tháng 12; kế hoạch kiểm tra nội bộ;

– Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn dạy và học;

– Thực hiện BDCM, sinh hoạt chuyên đề; tự học, tự bồi dưỡng. Tham gia các nội dung tập huấn BDCM do ngành GD tổ chức.

 • Thực hiện tốt GD đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống cho HS; Thực hiện dạy phụ đạo HS yếu kém, BD HS khá giỏi, BD đội tuyển thi HS giỏi. Tổ chức cho HS khối THCS đi thi học sinh giỏi cấp huyện.
 • Xây dựng kế hoạch ôn tập kiểm tra học kì 1 2020-2021
 • Duy trì sĩ số HS. GVCN, tổ tư vấn tâm lý và BGH tiếp tục đi vận động HS bỏ học đến trường.

     1.3. Các hoạt động khác

 • Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.
 • Tổ chức HĐ ngoại khóa: Tuyên truyền ATGT, Phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy, chữa cháy. Đảm bảo an toàn trong trường học.
 • Tham gia chương trình công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 • Thực hiện lao động vệ sinh, làm khuôn viên trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa; trồng bổ sung cây xanh; tu sửa CSVC. Thực hiện trang trí lớp học.
 • Kiểm kê tài sản cuối năm 2020.
 • Tiếp tục thu nộp BH y tế của HS (đối với HS DT Kinh); Thu nộp học phí HS THCS và thu nộp các khoản quỹ năm học 2020 – 2021 trong nhà trường.
 • Hỗ trợ HS có HCKK.
 1. Biện pháp thực hiện

Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  ngành. Phát động thi đua với với chủ đề: Uống nước nhớ nguồn.

 • CM Các bậc học, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trong tháng 12.

–  Học chương trình tuần 14 đến 17. Lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục vào bài học theo quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng học tập của HS, tập chung BD cho đội tuyển thi HS giỏi cấp huyện.

– GV XD KH bồi dưỡng, phụ đạo và thực hiện dạy bồi dưỡng phụ đạo nâng cao chất lượng học sinh. Chú trọng việc rèn đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS. Tuyên truyền vận động học sinh bỏ học đến lớp, hạn chế tình trạng HS bỏ học, duy trì sĩ số HS trên lớp. XD nề nếp học tập của lớp, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình HS hàng ngày. Chủ động dự giờ trao đổi kinh nghiệm, hoàn thành các hồ sơ sổ sách trong tháng theo quy định; chủ động tích cực sử dụng đồ dùng dạy học.

– Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chất lượng chuyên môn và chất lượng GD.

– Khối THCS họp phụ huynh có HS đi thi để thống nhất đưa đón HS.

– GV được phân công giúp đỡ GV trong thời gian tập sự tiếp tục HD hỗ trợ cho GV.

 • BGH, các tổ chức đoàn thể: Đoàn, Liên Đội, các đ/c GV chủ nhiệm thực hiện tốt công tác GD đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống cho HS; GD ý thức chấp hành và tham gia giao thông; thực hiện các nội dung đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích. Tổ chức HĐ ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm của tháng và kế hoạch 716 của PGD.
 • Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12; Chi đoàn và liên đội tổ chức dọn vệ sinh khu tưởng niệm trước ngày 20/12.
 • Ngoại khóa theo KH 716: Tuyên truyền ATGT, Phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy, chữa cháy) lồng ghép vào các tiết chào cờ và sinh hoạt lớp.
 • Không mở cổng trường trong giờ học GV muốn ra ngoài phải báo với bảo vệ mở cổng bảo vệ có trách nhiệm trực việc mở cổng trường

– Các điểm trường thực hiện công tác lao động VS thường xuyên tại điểm trường. Tiếp tục trồng, chăm sóc cây và hoa; Các lớp thực hiện giữ vệ sinh, tạo cảnh quan trong  lớp học;  Các điểm trường phân công GV và HS dọn khu vệ sinh hàng ngày. Thực hiện giữ gìn, bảo quản CSVC.

– Phụ trách công tác CSVC thực hiện kiểm kê, kiểm tra việc tiếp nhận và bàn giao, giao sử dụng CSVC đến các phòng ban, GV, các l;ớp học.

– Các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng. Liên đội tiếp tục triển khai và duy trì sinh hoạt liên đội, hoạt động của đội cờ đỏ.

– Ngày 10/12 GVCN  khối THCS nộp tiền học phí.

– Hạn ngày 10/12 GVCN có HS DT Kinh nộp tiền BHYT.

– Các khoản quỹ của Nhà trường nộp cho đ/c Vũ Thủy (lập DS HS nộp tiền theo biểu mẫu)

– Tuyên truyền phụ huynh, HS phòng chống các dịch bệnh.

– Thành lập Đội văn nghệ, tập 2 tiết mục tham gia lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới./

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT;

–          Lưu.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy