Kế hoạch hoạt động tháng 11/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH&THCS

TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Tân Lập, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020

 

 1. Kế hoạch

1.1 Tư tưởng chính trị

Chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”; phát động và thực hiện Hoạt động tưởng niệm ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”. Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền phòng chống dịch bệnh Thu – Đông, dịch Covid – 19;  phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong nhà trường.

1.2 Công tác chuyên môn

Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:

– XD KH chuyên môn tháng 11; kế hoạch kiểm tra nội bộ; kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I (TH)

– Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn dạy và học; Thao giảng tại trường; thi GV giỏi cấp cơ sở.

– Thực hiện BDCM tập chung theo cụm và tại trường; tự học, tự bồi dưỡng.

 • Thực hiện tốt GD đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống cho HS; Thực hiện dạy phụ đạo HS yếu kém, BD HS khá giỏi, BD đội tuyển thi HS giỏi. Thi học sinh giỏi cấp trường khối THCS.
 • Triển khai thông tư hướng dẫn qui định hồ sơ chuyên môn, đánh giá điểm theo thông tư 26, 27. Đưa học sinh đi hướng nghiệp
 • Duy trì sĩ số HS.

1.3. Các hoạt động khác

 • Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.
 • Tổ chức HĐ ngoại khóa về công tác vệ sinh môi trường.
 • Tổ chức HĐ tưởng niệm ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”.
 • Thực hiện lao động vệ sinh, làm khuôn viên trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa; trồng bổ sung cây xanh; tu sửa CSVC. Thực hiện trang trí lớp học. Trồng cây bờ rào điểm trường bản Hoa.
 • Tiếp tục thu nộp BH y tế của HS (đối với HS DT Kinh); học phí HS THCS và thu nộp các khoản quỹ năm học 2020 – 2021 trong nhà trường.
 • Hỗ trợ HS có HCKK.
 • Khám sức khỏe cho HS.
 1. Biện pháp thực hiện:

Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  ngành. Phát động thi đua với với chủ đề: Kính yêu thầy cô.

 • CM Các bậc học, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trong tháng, tiếp tục thao giảng – kết thúc trước 10/11.

–  Học chương trình tuần 9 đến 12. Lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục vào bài học theo quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng học tập của HS, tăng thời gian BD cho đội tuyển thi HS giỏi (THCS). Khối TH ra đề và tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I các môn theo quy định, đánh giá và hoàn thành biểu BC giữa học kỳ I.

– Khối THCS bố trí GV dạy thay GV đi tập huấn BD chuyên môn. Học tập thông tư 26

– Khối TH chủ động chuẩn bị các nội dung tham gia sinh hoạt CM tại trường và huyện. GV đăng ký thi GV giỏi cấp cơ sở chủ động chuẩn bị các nội dung tham gia dự thi, tăng cường dự giờ để trao đổi. Học tập thông tư 27.

– GV XD KH bồi dưỡng, phụ đạo và thực hiện dạy bồi dưỡng phụ đạo nâng cao chất lượng học sinh. Tổ chuyên môn THCS chủ động ra đề thi và tổ chức thi HS giỏi cấp trường. Chú trọng việc rèn đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS. Tuyên truyền vận động để hạn chế tình trạng HS bỏ học, duy trì sĩ số HS trên lớp. Báo cáo các trường hợp HS nghỉ học khi không rõ lý do. XD nề nếp học tập của lớp, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình HS hàng ngày. Chủ động dự giờ trao đổi kinh nghiệm, hoàn thành các hồ sơ sổ sách trong tháng theo quy định.

– Khối THCS XD kế hoạch cụ thể và tổ chức cho HS đi thực tế, hướng nghiệp.

– GV được phân công giúp đỡ GV trong thời gian tập sự tiếp tục HD hỗ trợ cho GV.

– GV chủ động tích cực sử dụng đồ dùng dạy học.

 • BGH, các tổ chức đoàn thể: Đoàn, Liên Đội, các đ/c GV chủ nhiệm thực hiện tốt công tác GD đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống cho HS; GD ý thức chấp hành và tham gia giao thông. GVCN  có trách nhiệm GD, tuyên truyền cho HS, chịu trách nhiệm trước BGH về nội dung GD Đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống, chấp hành các quy định về ATGT của HS lớp mình. Tổ chức HĐ ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm của tháng và ngoại khóa về công tác vệ sinh môi trường; sáng thứ 2/9/11 tổ chức HĐ tưởng niệm “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”.
 • Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Các điểm trường thực hiện công tác lao động VS thường xuyên tại điểm trường. Tiếp tục trồng, chăm sóc cây và hoa; Các lớp thực hiện giữ vệ sinh, tạo cảnh quan trong  lớp học;  Chi đoàn tổ chức trồng cây bờ rào ở điểm bản Hoa giao; Các điểm trường phân công GV và HS dọn khu vệ sinh hàng ngày. Thực hiện giữ gìn, bảo quản CSVC

– Các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng. Liên đội tiếp tục triển khai và duy trì sinh hoạt liên đội, hoạt động của đội cờ đỏ.

– Tuyên truyền vận động HS mua BHYT.

– Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh mùa Thu – Đông và dịch Covid – 19.

– Thu nộp các khoản đóng góp của HS. GVCN lập danh sách thu biểu chuyển từ phần mềm quản lý thu chi. GVCN lập danh sách thu biểu chuyển từ phần mềm quản lý thu chi.

– Xin mua thêm bàn ghế cho phòng học Ngoại ngữ Tiểu học và lớp Co Phay và một số phòng học của khối Tiểu học.

 

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT;

–          Lưu.

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy