Kế hoạch hoạt động tháng 01/2021

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH&THCS

TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Tân Lập, ngày 02 tháng 01 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2021

 I. Kế hoạch

 1. Tư tưởng chính trị

Chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”; phát động và thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày Thành lập Đảng 3/2.  Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền phòng chống các dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, ATGT và các tệ nạn xã hội trong nhà trường; đoàn kết tập hợp chống phá lại kẻ thù xuyên tạc, nhũng nhiễu, gây mất đoàn kết trên mạng XH.

 1. Công tác chuyên môn

Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:

– XD KH chuyên môn tháng 01/2021; kế hoạch kiểm tra nội bộ;

– Ôn tập, kiểm tra chất lượng học kỳ I.

– Thực hiện các nội dung báo cáo, đánh giá, sơ kết học kỳ I.

– Triển khai chương trình học kỳ II.

– Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn dạy và học;

– Tổ chức cho HS đi thi học sinh giỏi cấp huyện.

– Thực hiện BDCM, sinh hoạt chuyên đề; tự học, tự bồi dưỡng. Tham gia các nội dung tập huấn BDCM do ngành GD tổ chức.

 • Thực hiện tốt GD đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống cho HS; Thực hiện dạy phụ đạo HS yếu kém, BD HS khá giỏi.
 • Duy trì sĩ số HS.
 1. Các hoạt động khác
 • Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.
 • Phát động HS tham gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 50 và cuộc thi  “ATGT cho nụ cười ngày mai”; tham gia chương trình chào mừng Đại hội khuyến học xã.
 • Tập bóng chuẩn bị cho giao lưu 26/3
 • Thực hiện lao động vệ sinh, làm khuôn viên trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa; trồng bổ sung cây xanh; tu sửa CSVC.
 • Tiếp tục thu nộp học phí HS THCS và thu nộp các khoản quỹ năm học 2020 – 2021 trong nhà trường.
 • Hỗ trợ HS có HCKK.
 • Chuẩn bị các hồ sơ tài chính cho thanh tra huyện kiểm tra.
 • Họp phụ huynh cuối HKI.
 • Bàn giao công tác quản lý

  II. Biện pháp thực hiện

Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  ngành. Phát động thi đua với với chủ đề: Mừng Đảng, mừng Xuân..

– CM Các bậc học, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trong tháng 01.

–  Học chương trình tuần 18 đến 21. Tuần 18 kiểm tra và hoàn thiện báo cáo. Tuần 19 bắt đầu chương trình học kỳ II. Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục vào bài học theo quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng học tập của HS. Các lớp kiểm tra có nhiều HS yếu tăng buổi học phụ đạo cho HS.  Chú trọng kết quả đầu ra cho THCS và THPT.

– Tổ chức và phân công GV đưa – đón học sinh đi thi HS giỏi.  Giáo viên đi công tác thi HS giỏi của huyện.

– Tổ chức thi học kỳ I, chấm điểm, tổng hợp báo cáo trên CSDL, vào điểm học bạ. Hoàn thiện các hồ sơ sổ sách học kỳ I. Sơ kết học kỳ I. Phân công giáo viên đi coi thi HK I trường Tà Lại.

– Triển khai học chương trình HK II từ 11/01/2021.

– GV bộ môn và GVCN chủ động về chất lượng của HS, tăng thời lượng dạy phụ đạo nếu chất lượng HS chưa đảm bảo. Các lớp chất lượng tốt báo cho chuyên môn kiểm tra để giảm số buổi dạy phụ đạo, bồi dưỡng. Chú trọng việc rèn đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS. Vận động và duy trì sĩ số HS trên lớp. XD nề nếp học tập của lớp, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình HS hàng ngày; Thực hiện mượn và sử dụng đồ dùng dạy học trong thư viện.

– Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chất lượng chuyên môn và chất lượng GD.

– GV được phân công chủ động hỗ trợ và giúp đỡ GV tập sự.

BGH, các tổ chức đoàn thể: Đoàn, Liên Đội, các đ/c GV chủ nhiệm phối hợp thực hiện tốt các nội dung GD cho HS; thường xuyên nhắc nhở ý thức chấp hành và tham gia giao thông, tự bảo quản phương tiện của cá nhân; thực hiện các nội dung đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích.

– Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 03/2; mừng Xuân năm mới.

– Các điểm trường thực hiện công tác lao động VS thường xuyên tại điểm trường. Tiếp tục trồng, chăm sóc cây và hoa; Các lớp thực hiện giữ vệ sinh, tạo cảnh quan trong  lớp học;  Các điểm trường phân công GV và HS dọn khu vệ sinh hàng ngày. Thực hiện giữ gìn, bảo quản CSVC.

– Phụ trách công tác CSVC thực hiện kiểm kê, kiểm tra việc tiếp nhận và bàn giao, giao sử dụng CSVC đến các phòng ban, GV, các l;ớp học.

– Các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng. Liên đội tiếp tục triển khai và duy trì sinh hoạt liên đội, hoạt động của đội cờ đỏ.

– Tiếp tục nộp tiền và nộp DS HS nộp tiền theo biểu mẫu đã gửi, chậm nhất  ngày 06/01/2021 để nhà trường lập hồ sơ nộp thanh tra huyện kiểm tra. BGH, kế toán, thủ quỹ hoàn thiện các hồ sơ báo cáo tài chính  ngân sách và quỹ.

– Tiếp tục tuyên truyền phụ huynh, HS phòng chống các dịch bệnh, tai nạn, đuối nước …

– Thực hiện các nội dung bàn giao công việc và các hồ sơ quản lý của nhà trường./

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Duy Cường