Kế hoạch tuần 28

KH TUAN 28

KH thi khoa hoc thanh thieu nien TẠI ĐÂY: cv-235 HD THI SANG TAO KHKT THANH THIEU NIEN

KH TO CHUC NGAY HOI THIEU NHI VUI KHEO – TIEN BUOC LEN DOAN TẠI DAY: cv-07 HD TO CHUC NGAY HOI THIEU NHI VUI KHOE-TIEN BUOC LEN DOAN