Kế hoạch tuần 10

Kế hoạch tuần 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (Từ 11/11/2019 – 16/11/2019)  Lớp trực tuần 1A2, 6A   Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 11/11/2019 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử…
Kế hoạch tháng 11

Kế hoạch tháng 11

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 110/ KH-TL                        Tân Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2019   KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019   Kế hoạch…
Kế  hoạch tháng 11/2019

Kế hoạch tháng 11/2019

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 110/ KH-TL                        Tân Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2019   KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019   Kế hoạch…
Kế hoạch tuần 8

Kế hoạch tuần 8

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08 (Từ 28/10/2019 – 02/11/2019)  Lớp trực tuần 2A2, 7B   Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 28/10/2019 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. (lớp 7A)   – Ổn định và duy trì…
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2018-2019

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2018-2019

Hoà trong không khí cả nước tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6, sáng ngày 22/04/2019 trường TH&THCS Tân Lập tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2019 với chủ đề “ Đọc sách cho ngày mai”. Ngày Sách…
NGOẠI KHÓA PHỔ BIẾN GDPL

NGOẠI KHÓA PHỔ BIẾN GDPL

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, nhằm nâng cao ý thức thực hiện nội quy nhà trường và những quy định của pháp luật, đặc biệt để giáo dục học sinh ý thức phòng chống bạo lực học…