QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2017

Thực hiện quy định về NSNN năm 2017 , trường THCS Tân Lập, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, đề nghị  Cán bộ – giáo viên – nhân viên tải quy chế để nghiên cứu. trong quá trình…
Thông báo về Nhận Bằng khen và tiền thưởng

Thông báo về Nhận Bằng khen và tiền thưởng

Văn phòng Sở đã nhận Bằng khen và tiền thường của giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014 theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND (137 giáo viên mầm non và 100 giáo viên THPT) Đề nghị các phòng giáo dục, các…