Kế hoạch tuần 9

Kế hoạch tuần 9

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 09 (Từ 04/11/2019 – 09/11/2019)  Lớp trực tuần 1A1, 7B   Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 04/11/2019 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. (lớp 7B) – Ổn định và duy trì các…
KÊ HOẠCH  TUẦN 7

KÊ HOẠCH TUẦN 7

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07 (Từ 21/10/2019-26/10/2019)  Lớp trực tuần 2A1, 7A   Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 21/10/2019 Sáng -7h15 Chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường,…