Kế hoạch tuần 28

Kế hoạch tuần 28

KH TUAN 28 KH thi khoa hoc thanh thieu nien TẠI ĐÂY: cv-235 HD THI SANG TAO KHKT THANH THIEU NIEN KH TO CHUC NGAY HOI THIEU NHI VUI KHEO – TIEN BUOC LEN DOAN TẠI DAY: cv-07 HD TO CHUC NGAY…
Kế hoạch tuần 24

Kế hoạch tuần 24

KH TUAN 24 Đề cương học tập chương trình GD phổ thông mới. tại đây: 105-quán-triệt-CTGDPT-mới Điều lệ giải điền kinh, tại đây: điều-lệ-05 GIAI DIEN KINH