GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 9

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 9

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, trường THCS Tân Lập đã tổ chức buổi chuyên đề Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 chủ đề 2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC…
HƯỚNG NGHIỆP 9

HƯỚNG NGHIỆP 9

Để thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Đề nghị các giáo viên được phân công dạy thực hiện nghiêm túc tài liệu hướng dẫn. tải tài liệu tại đây. Tài…