QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2017

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2017

Thực hiện quy định về NSNN năm 2017 , trường THCS Tân Lập, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, đề nghị  Cán bộ – giáo viên – nhân viên tải quy chế để nghiên cứu. trong quá trình…