Hướng dẫn đổi vị trí công tác

Hướng dẫn đổi vị trí công tác

để thực hiện đảm bảo kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện, đề nghị các đ/c CB-GV-=NV nghiên cứu văn bản thực hiện và đăng ký trực tiếp với Hiệu trưởng để xây dựng kế hoạch thực hiện trong nhà trường…