Kế hoạch HT tuần 14

Kế hoạch HT tuần 14

KH HT TUAN 14 Kèm theo công văn phối hợp tuyên truyền GTĐB tại đây: cv-580 PHOI HOP THUC HIEN GTDB
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 9

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 9

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, trường THCS Tân Lập đã tổ chức buổi chuyên đề Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 chủ đề 2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC…