Kế hoạch tuần 21

Kế hoạch tuần 21

KH TUAN 21 Câu hỏi thi Bác Hồ và đoàn cán bộ trung ương lên thăm Tây Bắc tại đây: BAN_TIN_DAC_BIET_20190105095405540541 BO_CAU_HOI_GOI_Y_TRA_LOI_BAC_HO_VE_THAM_(de_cuong_chinh_thuc)_20190105095405701702 Công văn hướng dân thi Giao thông học đường tại đây: HD THI GT HOC DUONG 18-19 Công văn hướng…
Kế hoạch tuần 20

Kế hoạch tuần 20

KH TUAN 20 Công  văn hướng dẫn thi tim fhiểu 60 năm Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc tại Mộc Châu CV3043_cuoc thi tim hieu Bac Ho ve tham Moc Chau
Kế hoạch tuần 18

Kế hoạch tuần 18

KH TUAN 18 Công văn học tập cải cách chính sách tiền lương. NQ 27 CHINH SACH TIEN LUONG 107 NQ-CP chuong thuc hien chinh sách tien lluong
Kế hoạch tuần 16

Kế hoạch tuần 16

KH TUAN 16 các đ/c tải văn bản hướng dẫn tham gia cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 8 và cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48, năm 2019 tại đây: 3695-upu-2019