Kế hoạch tuần 28

Kế hoạch tuần 28

KH TUAN 28 KH thi khoa hoc thanh thieu nien TẠI ĐÂY: cv-235 HD THI SANG TAO KHKT THANH THIEU NIEN KH TO CHUC NGAY HOI THIEU NHI VUI KHEO – TIEN BUOC LEN DOAN TẠI DAY: cv-07 HD TO CHUC NGAY…
Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

 UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 15/GUQ Tân…