Hoạt động 08/03/2017

Hoạt động 08/03/2017

Thực hiện công văn số 140/HD-CĐGD, ngày 10/02/2017, của Công đoàn giáo dục Mộc Châu về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm ngày khởi nghĩa Hai bà…