NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2018-2019

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2018-2019

Hoà trong không khí cả nước tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6, sáng ngày 22/04/2019 trường TH&THCS Tân Lập tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2019 với chủ đề “ Đọc sách cho ngày mai”. Ngày Sách…
NGOẠI KHÓA PHỔ BIẾN GDPL

NGOẠI KHÓA PHỔ BIẾN GDPL

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, nhằm nâng cao ý thức thực hiện nội quy nhà trường và những quy định của pháp luật, đặc biệt để giáo dục học sinh ý thức phòng chống bạo lực học…