Kế hoạch tháng 10/2020

Kế hoạch tháng 10/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Tân Lập, ngày 01 tháng 10 năm 2020     KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020   Kế hoạch 1.1 Tư tưởng chính…
Kế hoạch tuần 4 (Học CT tuần 1)

Kế hoạch tuần 4 (Học CT tuần 1)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG Tuần 4  (Từ 07/9/2020 – 12/9/2020) Học chương trình tuần 1 Lớp 5A, 9A trực tuần Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả Thứ 2 07/9/2020 – Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp…
KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 94/ KH-TL Tân Lập, ngày 01 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020 1. Kế hoạch tháng 9/2020 1. Kế hoạch: 1.1 Tư tưởng…