Kế hoạch tuần 24 (Học chương trình tuần 21, từ 25 đến 30/01/2021)

Kế hoạch tuần 24 (Học chương trình tuần 21, từ 25 đến 30/01/2021)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG Tuần 24 (Từ 25/01/2021 – 29/01/2021) Họcchươngtrìnhtuần 21 Lớp 5A, 7A trựctuần Ngày, tháng Nộidung Chỉđạovàthựchiện Kếtquả Thứ 2 25/01/2021  – Chàocờ; Ổnđịnhcácnềnếp, nộiquycủalớphọc. Phâncôngtrựctuần. -Thựchiệnchươngtrìnhhọc TKB tuần 21. – Kiểmtradựgiờchuyênmôn GV. – HoànthiệncácnộidungBTTX+Modun * Buổichiều: – Kiểmtrahồsơ GV – Độibóngtậpluyện – Sắpxếplaudọncácphònghọcbộbôn – đ/c  HờDê,…
Kế hoạch hoạt động tháng 01/2021

Kế hoạch hoạt động tháng 01/2021

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Tân Lập, ngày 02 tháng 01 năm 2021     KẾ HOẠCH THÁNG 01/2021  I. Kế hoạch Tư tưởng chính…
Kế hoạch hoạt động tháng 12/2020

Kế hoạch hoạt động tháng 12/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Tân Lập, ngày 01 tháng 12 năm 2020     KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020   Kế hoạch 1.1 Tư tưởng chính…